"DARY Evangelistů ve 21. Století" mohou být jakékoliv!

 • Největší DAR, který můžete poskytnout kamarádovi  je "Cesta víry k věčnosti"!
 • Nejdůležitějším DAREM je však "BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY", kteří mu UVĚŘÍ!
 • DARY, které sami DÁTE, ale i OBDRŽÍTE za registraci do 2. SEKCE: E21S - SE21S!
 
 1. mohou být hmotného i nehmotného charakteru,
 2. může to být podání ruky, úsměv či pohlazení, i soucit s postiženým kamarádem či sousedem,
 3. mohou být ve formě různého druhů ovoce či zeleniny, nebo cokoliv, čeho máte nadbytek,
 4. může to být i ubytování - přístřeší pro Samoživitelé, osamělým lidem i těm bez domova, aj,
 5. nebo třeba provedení práce svoji profesi, kterou můžete druhému posloužit, 
 6. soucit a modlitba za druhého, nebo společné díkuvzdání, (společný oběd - výlet, aj.),
 7. finanční Dar, předáním z ruky do ruky bez náležité okázalosti,
 8. Podotýkáme, že finanční DAR bankovním převodem či složenkou - je zjistitelný!
 •     Když se tak přesto stane, nepotřebujete vlastnit " Živnostenské oprávnění "!
 •     Stačí pak tyto příležitostné finanční DARY ZDANIT podle tam uvedených pokynů! 
 •     Obdržené finanční Dary do celkové výše 50.000 Kč za kalendářní rok, se NEDANÍ!
 
 • Jakýkoli Vámi poskytnutý DAR:
 
 1. se Vám mnohonásobně VRÁTÍ v Božím požehnání toho co již máte!
 2. z každého finančního DARU dejte  (10%) do Boží pokladny,
 3. Navíc obdržíte NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR, což je "Věčný ŽIVOT"! 
 4. No a na závěr - připravili jsme pro Vás "Program Daruj-Dostaneš"!
 
--------------------------------
 

Správce TT-Partners uvítá Vaší zpětnou vazbu: vypsáním FORMULÁŘE.

 • Zvolte si věčný život - pro sebe, svojí rodinu, kamarády, kteří o "SE21S" projeví zájem.
 • Náš Svět, jak ho známe - "rychle končí"! Nabídněme lidem "NOVOU ŠANCI"!
 • Pak obdržíte "Boží DARY" a "Věčný ŽIVOT" pro sebe, rodinu i těm, komu "SE21S" doporučíte!

--------------------------------

Jak vypsat FORMULÁŘ pro všechny SLUŽBY na časem neomezenou dobu?