Zdanění DARŮ u "Spolupráce Evangelistů ve 21. Století".

Daníte-li jako fyzická osoba, jsou od daně osvobozeny všechny vámi nabyté příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 50 000 Kč. Není přitom důležité, zda jste tyto dary dostali od jedné, nebo více osob a zda jsou tyto osoby v příbuzenském vztahu.

 
Více informací o zdanění DARŮ je uvedeno v odkazu.
 
Níže uvedené doporučení lze využít, kydž se tak rozhodnete, platí že:
 
  1. u předání DARŮ z ruky do ruky, (peníze, darovací poukázky, cennosti aj.
  2. u DARŮ, které jsou hrazeny vzájemnou protislužbu bez fakturace,
  3. u DARŮ ve formě darovacích poukázek zaslaných v cenném psaní,
  4. u DARŮ zaslaných v cenném psaní, 
 
není důvod ke zdaňování, když se tak rozhodněte.
 
Sami si podáte "Daňové přiznání" z přijatých finančních Darů nad 50.000 Kč za rok