V těchto dnech si křesťanský svět

 

připomíná ukřižování Ježíše Krista, jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  i návrát za svým Otcem na "Nebesa"Už před stvořením naší planety Země v sedmi dnech, byl připraven plán, kdyby lidstvo porušilo Boží příkaz - nejíst ovoce ze "Stromu poznání dobrého a zlého". Kdyby se tak stalo - Ježíš Kristus se obětuje, aby lidstvo zachránil od věčné smrti! Eva a pak i Adam však uvěřili satanu - hadu, namísto Nebeskému Otci. Uvěřili satanovi, že když budou jíst ovoce ze stromu "Poznání dobrého a zlého", budou jako bohové a poznají dobré i zlé. 

 

A právě tak se stalo! Když ochutnali ovoce ze stromu - nestali se bohy, ale pochopili, že satanu naletěli, a viděli, že jsou nazí! Svatozář se ztratila, začali se bát následků. Nebeského OTCE, kterého milovali a těšili se z Jeho přítomnosti, začali se ho bát a skrývali se! ON byl první, kdo je začal hledat otázkou, kde jste? Místo přiznáni viny - vymlouvali se jeden na druhého a nakonec obvinili samotného BOHA!

Nebeský Otec jim zhotovil z kůže beránka oděv, aby nebyli nazí. Tato první oběť - smrt beránka, byla předobrazem na smrt Božího Syna, který v roce 31 našeho letopočtu byl ukřižován. Následně pak třetího dne vstal z mrtvývh! Ukončil tak dlouhodobé obětování beránků, za hříchy lidstva. Jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstáním byl ukončen "Ceremoniální Mojžíšův Zákon"- NIKOLIV "Desatero božích přikázání", které platí až do "Druhého příchodu Ježíše Krista", který po zmrtvýchvstání slíbil učedníkům, že se pro TY, kdo zachovávají Boží DESATERO - Vrátí a vezme je z teto padlé ZEMĚ, která více věří satanovi a jeho nohsledům, než svému ZACHRÁNCI !!!

 

Právě v dnešních dnech se "Jeho slib 2. Příchodu", rychle přibližuje tak jak ho předpověděl, což můžeme sami vidět, že naše ZEM je těsně před samozničením !!!

 

Myslíte si že 2. příchod Ježíše Krista je PODVOD a LEŽ?

 

Co bylo pro Ježíše Krista horší a nebo lepší?!

 

1. Obětovat se za padlé lidstvo, byt popliván, 2 krát bičován, nést svůj kříž, a pak na něm zažívat největší muka, které v té době bylo? 

    

2. Anebo se vrátit pro TY, kteří mu uvěřili, nechali se pokřtít ponořením do vody a prosí o Jeho smilování, které jím ve své milosti dává!

 

Věřím, že všichni vyberete 2. možnost! Jeho největší radost bude - vrátit se pro TY, "kteří MU od stvoření Světa uvěřili", i když zemřeli ve víře, že je "Vzkřísí a spolu s těmi, kteří se živí dožijí Jeho 2. Příchodu", budou přeneseni na "Novou ZEM", kterou jím připravil!

  • Velikonoční svátky nejsou o pomlázce, kraslicích a beráncích všeho druhu!
  • Velikonoční svátky jsou každoročně připomínkou "Jeho brzkého druhého příchodu"!
  • Chcete vědět víc - klikněte na obrázek 
 
 
 Návrat na "Úvodní stránku".