Nejdůležitější úkoly Klientů, Partnerů i Investorů v "IP"!

A) Vážení klienti, stále je možnost uhradit dluh, který je uveden ve Vašem "back-office"! 

Do "back-office si převeďte finanční částku, která pokryje Váš dluh, plus 580 € pro objednávku založení účtů včetně karty v Mack Gold Bank (dále jen "MGB") a plus 1.000 € pro investiční vklad. Váš "back-office" bude podroben schvalovacímu procesu. Po schválení, doporučte aspoň pět svých NOVÝCH kamarádů, kteří se budou registrovat podle instrukcí v odstavci C)Navíc se Vám bude strhávat 10% měsíčně z výnosu, až blokovaný zůstatek v "back-office" bude 1.000 €. Až potom si začnete, jako PARTNEŘI vybírat výnosy z investic a třeba i vklady.

B) Klienti, kteří mají ve svém "back-office minimální zůstatek 600 € ale VYČKÁVAJÍ, potřebuji si objednávat založení účtů v "MGB" včetně karty, za 580€ (hotovostní vklad- NE z "back-office). Musí mít aktivní investiční vklady vložené do svých "back-office" v hotovosti v min. výši 1.000€. Následně se jim bude strhávat 10% měsíčně ze zisku, až blokovaný zůstatek v "back-office" bude 1.000€. Až potom si tito PRTNEŘI budou vybírat zůstatky a další výnosy.

C) Noví zájemci o IMPETRA PLUS Ltd. se budou registrovat tímto způsobem: 

  • Zaplatí si aktivační poplatek ve výši 200€. 
  • Investují minimálně 1.000€ do vybraného programu. 
  • Založí si účet a objednají si kartu v "MGB" za 215€. 

To znamená, že noví zájemci pro svoji registraci, aktivaci účtu a karty v "MGB" včetně prvního vkladu, potřebuji dohromady cca 1.500€.

=================================================================================================  

Důrazně žádáme stávající klienty, aby ve svém "back-office", ve "Finančních operacích" při vložení svého účtu v ČR či jinde ve Světě založeného, měli v kolonkách IBAN a SWIFT - jen tyto údaje - NIC VÍC tam nepište. Jestliže tam budete mít uvedeno cokoli jiného, tak při přepisu zápisu do databáze "MGB", bude uveden nesrozumitelný zápis obou údajů, a tak obsluha Vašeho účtu v MGB nebude umožněna!

Klienti, kteří si uhradili založení účtu v MGB a vystavení karty - kartu obdrží na doručovací adresy uvedené v "back-office"! Proto si tam uveďte správnou adresu pro doručení pošty, Váš aktuální E-mail a Vaše číslo mobilního telefonu! Jak to správně UDĚLT

POZOR!!!: "Máte funkční svoji Korporátní poštu"??!!

Dne 24.04.2017 bylo prováděno testovací rozesílání zpráv do Vaší "Korporátní pošty". Spol. "IP" Vás žádá o informaci, zda jste obdrželi, či neobdrželi testovací zprávy. Zprávu o tom zašlete ze své "Korporátní pošty", na emailové adresy: secretary@impetra-plus.com , nebo secrettar@impetra-plus.com, a nebo pomoci "TIKETU" ze svého "back-office".  Potom bude provedena druhá etapa rozeslání korporátní pošty s důležitou informací o výplatách výnosů a vkladů, dne 16/09/2017. 

POZOR? Ten kdo pravidelně nečte svoji "Korporátní poštu", i když má splněné podmínky pro výplatu výnosu - NEDOČKÁ SE TOHO, protože se sám připravuje o možnost, výplatu OBDRŽET, když nezná správný postup, stanovený pro výplaty !!! 

Jak to vše zdárně zrealizovat, je uvedeno i v oddíle MACK GOLD BANK. 

Jiná možnost výběru VKLADŮ a VÝNOSU - NEBUDE umožněna

=================================================================================================