PŘIHLÁŠENÍ do "Blokovaných Stránek" webu TT-Partners.

Přihlášení do "Blokovaných Stránek" (dále jen "BS") si aktivuji jen řádně zaregistrování členové ve "FINANČNÍ ISTITUCI"v "Impetra Plus", a v "Programu Daruj-Dostaneš"

Kliknutím na "Blokovanou stránku", se potřebujete PŘIHLÁSIT svým E-mailem, a HESLEM, kdy přístup si sami VYGENERUJETE.

  • Členové "FIN" a "IP+", " Uhradí BS " Darem ve 300,-Kčna dobu jednoho roku od úhrady! Služba je navýšena o bankovní poplatky za převod nebankovní společnosti o 50 Kč. Tedy za přístup do "BS" uhradíte částku 350 Kč.

  • Členové "FIN" se stále platným přístupem do "BS", "Uhradí BS" další rok z "Kabinetu ve FIN"!

  • Úhrada "BS" v "Programu Daruj-Dostaneš" je zahrnuta v DARU pro Správce Programu.

  • Účastník v "Programu Daruj-Dostaneš" v pozici Evangelista NEOMEZENÝ přístup do "BS"! 
 
Od 13/07/2023 - Všichni noví Zájemci žádající přístup do "BS", začnou 3. Obrázkem.
 
 
1. Obrázek: kliknutím na obrázek se Vám ukáže přihlášení do "BS"!
Když jste klienty ve Finanční Instituci a Impetra Plus, máte ještě aktivní přístup do "BS", nebo jste Účastníky v Programu Daruj-Dostaneš, postupujte kliknutím na 1. Obrázek.  Když své HESLO zapomenete, můžete si ho znovu vygenerovat. Stačí kliknout na 2. Obrázek. 
 
2. Obrázek: kliknutím na obrázek si sami vygenerujete nové HESLO do "BS"!
Do 2. Obrázku napíšete svůj E-mail, když stále máte aktivní přístup do "BS", Systém Vám vygeneruje nové heslo, které obdržíte do uvedeného E-mailu. Opakujeme: "V tom případě MUSÍTE mít stále aktivní přístup do BS"!
 
===============
Zájemci o přístup do "BS", kteří vypsali tento FORMULAŘ , začnou 3. Obrázkem:
 
3. Obrázek. 

 

Kliknutím na níže uvedený Obrázek: a vypsáním požadovaných údajů, se evidujete, jako čekatel pro přístup do BS"!

 

  1. Klienti "Finanční Instituce" musí napsat svoje ID čísloKlienti "Finanční Instituce" se zájmem o roční přístup do "BS", pak klikněte na tento FORMULÁŘ, kde uhradíte "BS", Darem ve výši 350,-KčKdyž se tak do jednoho týdne nestanepřístup do "BSbude vymazán z databáze!
  2. Klienti "Impetra Plus" musí napsat svůj LoginKlienti "Impetra Plus" se zájmem o roční přístup do "BS", pak klikněte na tento FORMULÁŘ, kde uhradíte "BS", Darem ve výši 350,-KčKdyž se tak do jednoho týdne nestanepřístup do "BSbude vymazán z databáze!
  3. Zájemci o "Program Daruj-Dostaneš" uvedou své ID číslo uvedené v "1. Elektronickém výpisu". Po vypsání níže uvedeného Formuláře, obdržíte přístup do "BS" na dobu SEMI DNŮ"!
  4. Zájemci o "Boží plán Záchrany" uvedou do Registrace, jako své ID číslo svého mobilního telefonů, na který obdržíte přístupové údaje do "BS" na TŘI DNY! V té době můžete požádat o přístup do "BS" na jeden rok, kliknutím na tento FORMULÁŘ, kde uhradíte Dar ve výši 350,-KčKdyž se tak do TŘÍ DNŮ nestane, Váš přístup do "BS" bude vymazán z databáze!
  5. Když se rozhodnete využívat přístup do "BS", na dobu jednoho roku, vypíšete tento FORMULÁŘ.
 

 Když do "Registrace nového uživatele" neuvedete své ID číslo, registrace bude ihned zamítnuta!

 

===============

 

Jistě se ptáte: „Proč blokované stránky, jaký to má smysl"?

 

V "Blokovaných Stránkách" jsou uvedeny důležité INTERNÍ informace, které členové v jednotlivých SEKCÍ WEBU potřebují vědět pro obsluhu svých "Virtuálních kanceláři" u společností, kde jsou jejich ČLENY. Tyto informace nejsou pro NEČLENY daných SEKCÍ WEBU!

 

WEB TT-Partners a jeho "Blokované Stránky" jsou pro Vás něco, jako účast na seminářích. Když Vy děláte svému zájemci základní prezentaci, máte všechny potřebné informace k dispozici po přihlášení na "BS". WEB TT-Partners je stále aktualizován nejnovějšími informacemi. Stále pracujeme, abyste měli nejnovější informace doma bez toho, že byste museli někde jezdit a za cestu a jídlo platit. Za tyto služby si člen v SEKCÍ Finanční Instituce a v SEKCI Impetra Pus - zaplatí 350,-Kč dobrovolným DAREM za roční přístup do "BS". 

 

SERVIS webového portálu TT-Partners - obnáší roční výdaj v minimálně 60.000 Kč!

 

Když máte uhrazen dobrovolný DAR ve výši 350,-Kč, máte i přístup k DÁRKŮM, kdy jejich hodnota je nevyčíslitelná! Několika násobně se Vám těch 350,-Kč vrátí! Využijte DÁRKY, pro sebe, a pro své kamarády. Najdete v nich odpovědí na Covidovou i BUDOUCÍ dobu, která nás nevyhnutelně čeká!