O čem je "Projekt DBC" a kdo ho může využívat?

Tato stránka a všechny ostatní podstránky byly aktualizovány dne: 12/06/2019 ve 11:28 hodin.

Hned v "Úvodu" bylo uvedeno, že projekt DBC, bylo uvedeno, že se jedna o stěžejní projekt. DBC (NENÍ Kryptoměna) je vnitřní měna a zároveň investiční projekt FINANČNÍ INSTITUCE, (dále jen "FIN"). Od 21 července 2016, můžete tuto vnitřní měnu využívat.

 

DiBa Coin je vnitřní měna, která má určité specifické vlastnosti:

 • Celkové množství velkoobchodních DBC (dále jen WDBC) je PEVNĚ stanoveno. 
 • Klienti zaregustování do 10/01/2019, nakupují jeden "WDBC" za, 2.5 DOP.
 • Klienti zaregistrování od 10/01/2019, nakupují jeden "WDBC" za cenu, kterou vypočítáte z ceny jednoho MDBC, kdy dnešní cenu vydělíte číslici 100. Vypočtena částka je pak ta, kterou zaplatíte za nákup jednoho WDBC.
 • Každý WDMC, který se dostane na Maloobchodní trh, stává se  MDBC a jeho cena je ždy vyšší, od předešlého. 
 • Emitentem WDBC je "FIN". Ke členům se tato měna NEDOSTÁVÁ přímo nákupem od "FIN", ale pouze a výlučně prostřednictvím členů "FIN", kteří jsou obchodníky, kdy každý vlastní minimálně 1.001 kusů WDBC.  

 

Jako členové "FIN", máte tedy dvě MOŽNOSTI, jak využít DBC: 

 

1. MOŽNOST - Můžete vlastnit pozici Pasivního Velkoobchodníka - majitele velkoobchodních DBC (dále jen "PV"):

 • Celkový počet velkoobchodních DBC, které budou v oběhu je 1.000.000.000 kusů.
 • Cenu jednoho WDBC si od 00/01/2019 vypočítáte z ceny "MDBC", kdy cenu vydělíte číslici 100.
 • První nákup WDBC musí být v minimální výši 1.000 kusů.
WDBC si můžete pořídit dvěma způsoby:
 • 1. Nákup WDBC se provede přes "S-účet", ve výši aspoň 1.100 Kusů, výše není omezena.
 • Další nákupy WDBC můžete dělat přes pozici "PV" ve Vámi zvoleném množství. 

 

Každý člen "FIN" může WDBC doporučit každému na Světě, staršímu 18 let.

Z každého nákupu WDBC, "FIN" do svého MARKETINGU, převede BONUS ve výši 50 % z ceny nákupu. BONUS se do MARKETINGU připisuje z jakéhokoliv množství nákupů WDBC členů, které máte ve svém MARKETINGU (až do páté úrovně), ale jen v tom případě, že Vy vlastníte minimální množství 1.000 kusů WDBC, které neklesne prodejem pod tuto hranici. 

 

2. MOŽNOST -  Můžete vlastnit MDBC.

 • První MDBC, který byl takto emitován do maloobchodního oběhu měl hodnotu 1,50 Kč,
 • 2.000 MDBC už byl za cenu 25,-Kč,
 • MDBC s pořadovým číslem 10.000 už stál 125,-Kč,
 • Dne 24/07/2018 bylo prodáno 34.999 kusů MDBC, kdy cena jednoho MDBC byla 302,71 Kč,
 • MDBC s číslem 1.000.000 pak bude stát 12.500 Kč,
 • a ten poslední MDBC pak bude stát 12.500.000 Kč.
 • Odkup Vašich MDBC je garantován "FIN", a je ve výši 80% jejich skutečné ceny.
 • Za každý další MDBC takto uvedený na trhobdrží "PV", stále vyšší Bonus do Marketingu! 

 

MDBC si můžete pořídit dvěma způsoby:

1. Spořením MDBC pomoci programu DBCS.

a) Měsíčně spoříte minimální částkou 500,0 DOP, cca 300 Kč po dobu 60 měsíců.
b) Nastavíte si míru zhodnocení od 10% do 100%
c) Po dosažení zhodnocení, obdržíte na svůj účet DOP, první MDBC v DOP.
d) Výnos se počíta z momentální prodejní ceny MDBC přímo od "FIN",  atd. - postupně u všech 60 splátek.  

2. Nákupem MDBC a následným odprodejem ve Vámi zvolenou dobu.

Zakoupíte si potřebný počet MDBC a necháte jejich hodnotu narůstat. Když bude jejich hodnota na Vašem účtu "DBC v požadované výši, sami si je vnitřním převodem ve "FIN" převedete na libovolný účet, který máte založený ve "FIN", nebo je převedete přímo na Kartu od "FIN"!

Co nám tedy "Projekt DBC nabízí"?

Být členy "FIN", bez nákupu dalších programů "FIN", na které peníze prozatím nemají, ale rádi by si na programy, nákupem DBC - vydělali za několik let, ideálně Marketingem třeba za pár měsíců.  

 
Tento PROJEKT je odlišný od klasických investičních a spořících programů. 
Každému může přinést zisk a stabilitu bez nutnosti vysokých investic. Navíc, garantovaný odkup MDBC od "FIN", která provedla emisi, je jedinečná na trhu a činí s DBC velmi bezpečnou formu vnitřní měny s jejím vysokým ziskem. 
 
Kliknutím na níže uvedené odkazy, máte kompletní informace o:
 
Když něčemu, jako členové "FIN" nerozumíte, ZAREZERVUJTE si konzultaci pomoci programu SKYPE, kde Vám sdílením obrazovek můžeme být nápomocni ke koupi vnitřní měny DBC.