Váš účet v DOP

Účet v DOP - parametry:

 • Aktivace účtu: 3.000,0 DOP - jednorázová a doživotní platba včetně platby za vedení účtu
 • Zrušení účtu: 1.000,0 DOP
 • Blokace účtu: 0,0 DOP
 • Měsíční poplatek: 0,0 DOP
 • Vstup do záporného salda - náklady: 1.000,0 DOP
 • Poplatek za generování nového PINU: 200,0 DOP
 • Převody uvnitř banky - příchozí / odchozí: 0,0 DOP
 • Domácí převod - příchozí: 0,0 DOP
 • Domácí převod - odchozí: 20,0 DOP
 • Převod mezinárodní - příchozí: 300,0 DOP
 • Převod mezinárodní - odchozí: min. 600,0 DOP / 1,5% / max. 600,0 DOP
 • SEPA  převod - příchozí: 300,0 DOP
 • SEPA převod - odchozí: 700,0 DOP
 • Zahraniční měnová konverze - příchozí: min. 800,0 DOP / 1% / max. 4.000,0 DOP
 • Zahraniční měnová konverze - odchozí: min. 800,0 DOP / 1,5% / max. DOP 4.000,0
 • Poplatek za dobíjení předplacených karet: 2,5%
 • Poplatek za stažení hotovosti: min. 1.000,0 DOP max. 10%
 • Poplatek za konverzi měn, interní transakce mezi devizami: 1,5%