Odstoupení od KS, když nechcete kartu a platit SANKCE.

Zde máte kopii stránky pro odstoupení od "Klientské Smlouvy", kterou jste uzavřeli se spol. IMPETRA PLUS Ltd.
 
Upozorňujeme, že pokud chcete odstoupit od klientské smlouvy, musíte si nejdřív založit účet a objednat kartu od spol. REAL INC SAE. Kartou si vyberete vyplacené výnosy a vložené vklady, které máte ve svém "back-office". 
Společnost IMPETRA PLUS Ltd. Vám navíc vrátí i finance, které jste museli uhradit za založení účtů a objednání karty od spol. REAL INC SAE! 
 
Až potom podejte výpověď z "Klientské smlouvy"!
 
Postup: Po přihlášení do svého back-office", v levém sloupci kliknete na tlačítko "Odstoupení od klientské smlouvy" a budete postupovat, podle pokynů tam uvedených a podle Vašeho svobodného rozhodnutí! 
 
Zde Vám otiskujeme úvodní text dohody pro odstoupení od "Klientské Smlouvy".
 
 

Vážená paní/vážený pane přešel/a jste do menu, ve které vyjadřujete Vaše rozhodnutí ukončit spolupráci se společností Today&Tomorrow Holding AG. Nyní si můžete vybrat jednu z variant ukončení spolupráce, a to buď prodat svůj účet jiné osobě, přičemž bude zachována celá dosavadní historie účtu, korporátní pošty, a taktéž login zůstane nezměněn, anebo jednoduše nechat odstranit Váš účet z klientské databáze společnosti.


Vážená paní/vážený pane.

Rozhodl/a jste se pro ukončení spolupráce se společností Today&Tomorrow Holding AG. Jelikož jste se rozhodl/a pro odstranění Vašeho účtu, souhlasíte a potvrzujete také, že nevznášíte žádné nároky na volné peněžní prostředky, které se na účtu nacházejí.

Vaše vzetí těchto prostředků z účtu mělo proběhnout před jeho odstraněním z databáze společnosti.

Dáváme Vám také na vědomí, že v souladu s podmínkami platného marketingového plánu:

1)  Finanční prostředky, které byly vytvořeny programem Money-Box, se nepřevádějí jako volné finanční prostředky na vnitřní účet, ale slouží pouze na zformování investičního paketu v objemu 1000,-€ . Při ukončení spolupráce se tyto prostředky neproplácejí.

2)  Investiční pakety, které byly vytvořeny v programu  Money-Box, nebo byly získány od jiných klientů, mohou být proplaceny pouze až po uplynutí 12 měsíců od momentu jejich vytvoření nebo získání. V případě ukončení spolupráce před touto lhůtou nebudou tyto prostředky proplaceny.

3)  Všechny aktivní programy na daném účtu budou automaticky uzavřeny bez jakékoli náhrady vložených investic a výnosů.