Urgentní výzva Klientům a Partnerům IMPETRY PLUS Ltd.

Tato web stránka byla naposledy aktualizována: 05/03/2018 v 12:14 hodin.

Vážení Klienti, Partneři a Investoři ve společnosti IMPETRA PLUS Ltd., (dále jen „IP“)

Zde je uvedena urgentní výzva k aktualizaci Vašeho „Back-office“ a Korporátní pošty“. Když co je níže uvedeno, máte v pořádku, z „IP“ si vyberete vklady a třeba i výnosy!  

Výplaty vkladů a výnosů Klientům - Investorům, doposud nebyly zahájeny!

Jedná se o tyto velmi důležité úkony, které musíte mít provedené před výplatami!

01) v „Back-office“ máte vloženou Vaší funkční E-mail adresu, kterou používáte,

02) v „Back-office“ máte uvedenou doručovací adresu pro zaslání KARTY,

03) v „Back-office“ máte vložen platný doklad totožnosti, třeba OP či PAS,

04) v „Back-office“ máte uvedenou adresu shodnou s Občanským průkazem,

05) v „Back-office“ máte naveden svůj bankovní účet, na který pak obdržíte výplaty,

06) v „Back-office“ máte uvedeno Vaše aktuální číslo mobilního telefonu,

07) v „Klientském programu“ máte vloženou smlouvu, platnou od 14/11/2014,

08) v „Partnerském programu“, máte potvrzenou smlouvu, když jste doporučili své Klienty,

09) v „Korporátní poště“ máte přečteny všechny e-maily uvedené v češtině.

10) Máte uhrazeno založení účtu v MACK GOLD BANK, (dále jen „MGB“) a za vystavení KARTY. 

11) Jak to zdárně udělat je uvedeno v "OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH"!

 

Prozatím poplatek za založení účtu v "MGB" a za KARTU: byl za 215 € cca 5.500 Kč!  

Po výplatách bude poplatek v ceně cca: 580 € cca 15.400 Kč!  

 • Pořád se neví, kdy budou zahájeny slíbené výplaty výnosů, které máte v „back-office“. 
 • První výplata snad ve výši 3.000 €, pokud je tam máte. Další pak, jak potřebujete.
 • Výplaty obdrží jen ten, který má v pořádku to, co výše uvádíme - úkon 01 až 11).
 • Podrobné informace jste již obdrželi a ještě obdržíte do své „Korporátní pošty“.
 • Buďte nápomocni svým Klientům ve Vaší I. úrovni svého Marketingu v "IP", a odkažte je na tuto webovou stránku. LINK:   https://www.tt-partners.cz/ip/du/vk-ip/  

 

 Rozdělíme Vás do třech skupin, abyste se mohli dobře orientovat.

 

 • Skupina A) - jsou Klienti, kteří mají všechno v pořádku, podle výše uvedených úkonů od čísla 01) až 11), a sami si dokážou se vším poradit. GRATULUJEME Vám!
 • Skupina B) - jsou Klienti, kterým něco z výše uvedených úkonů chybí, ale pomoci přístupu do „Blokovaných Stránek", (dále jen "BS") si to sami dají IHNED do pořádku! Cenu ročního přístupu do "BS", si uhradíte dobrovolným darem ve výši 300 Kč. 
 • Skupina C) - jsou Klienti, kteří se neumí orientovat ve svém „back-office“ ani „Korporátní poště“. Sami nezvládnou udělat nutné opravy svých osobních údajů v "back-office" nebo dokonce ztratili přístupová HESLA do svého „back-office“ i „Korporátní pošty“.  
 • Klienti ve skupině C), když mají zájem o výplaty výnosů, musí mít uhrazen aktivní přístup do "BS" a uhrazenou i cenu za "Roční Služby", (dále jen "RS"), dobrovolným darem ve výši 1.000 Kč. CELKEM tedy 1.300 Kč! 

 

Na tuto výzvu REAGUJTE vypsáním níže uvedeného FORMULÁŘE! 

 • Dáme Vám INSTRUKCE, jak postupovat podle Vámi uvedené skupiny! S některými Klienty sdílíme hesla, ale o tom až v další zprávě, když IHNED odpovíte vypsáním FORMULÁŘE. 
 • Sdělíme Vám, co potřebujete udělat, abyste byli i nadále členy v „IMPETRA PLUS Ltd.“ a mohli si aktivovat účet v „MGB“ a používat KARTU pro výběr financí. 
 • To co výše uvádíme, už jste měli mít HOTOVO jeden rok před tímto upozorněním. Už jsme Vám poslali několik podobných výzev tomto roce, ale nereagovali jste. Proč to máte, nebo nemáte uděláno, vždy záleží jen na Vás !!! 

 

PROSÍM: "Přečtěte si tuto urgentní výzvu až dokonce"!

 • Neposílejte žádné e-maily! NEBUDE Vám na ně odpovězeno!
 • Po přečtení celého textu, svoji odpověď vepište do níže uvedeného FORMULÁŘE.
 • Náš SKYPE kontakt: tt-partners si uložte do Vašeho SKYPE adresáře!
 • Jen pomoci SKYPE můžeme hovořit a společně sdílet obrazovku svých PC či Notebooku! 
 
Když máte vše v pořádku, můžete očekávat výplaty vykladů a výnosů!

FORMULÁŘ pro Vaše Odpovědi.

Ve FORMULÁŘI musí být vypsány všechny kolonky označené (*)!

Další velmi důležité pokyny:

Než ve FORMULÁŘI, kliknete na tlačítko Odeslat, přečtěte si níže uvedené INFORMACE.

 
 • SKUPINA B) -  Až po úhradě dobrovolného DARU ve výši 300,-Kč za přístup do "Blokovaných Stránek", na E-mail uvedený ve Formuláři, obdržíte udaje, které spolu sdílíme. PROČ až po úhradě "BS"? Vaše přístupové údaje jsme Vám už několik krát zaslalli. Žel, někteří z Vás nemají zájem se ani podívat do svého "Back-office" kolik tam mají peněz k výběru a vůbec si nečtou informace ve své "Korporátní poště". Těmto Klientům už neumíme pomoci a nemáme zájem ZDARMA dělat sluhu a odpovídát na jejich E-maily, když sami pro svůj finanční profit nic neudělají, jen otravují! 
 • Rozumní Klienti rádi uhradili dobrovolný DAR ve výši 300 Kč, kliknutím na slovo: "ZAPLATIT".
 • Po úhradě DARU, na E-mail uvedený ve Formuláři, obdržíte udaje, které spolu sdílíme, ikdyž všichni tyto údaje máte mít dobře uložené! Bude tam uveden i VÝNOS, který jsme Vám pomohli vytvořit jen tím, že spolu sdílíme HESLA k přístupu do Vašeho "Back-office" a "Korporátní pošty". 
 •  Pak si SAMI provedete výše požadované úkony 01-11. Podle nich pak budete postupovat tak, abyste to sami zvládli podle instrukcí uvedených v "Otázkách a odpovědích".
 
 • SKUPINA C) - Až po úhradě 300 Kč za přístup do "Blokovaných Stránek", když aktivní přístup do "BS" nemáte prozatím uhrazen, a úhradě dobrovolného DARU ve výši 1.000 Kč za "Roční Služby", (dále jen "RS") CELKEM tedy až po uhradě 1.300 Kč dobrovolným DAREM, můžeme Vám být nápomocni!
 • Dobrovolný DAR ve výši 1.300 Kč, uhradíte kliknutím na slovo: "ZAPLATIT".
 • Na E-mail uvedený ve Formuláři, obdržíte udaje, které spolu sdílíme. Budete tam uveden i VÝNOS, který jsme Vám pomohli vytvořit jen tím, že jsme spolu sdíleli HESLA k přístupu do Vašeho "Back-office" a "Korporátní pošty". 
 • Společně pak provedeme výše požadované úkony 01-11, přes program SKYPE - Sdílením obrazovek. Jiný způsob není možný!
 • Nezapomeňte si IHNED aktivovat svoje SKYPE přihlášení a do svého adresáře vložit náš skype kontakt: tt-parners.
==================================================================================================