Kde si v BIBLI SVATÉ najdu pomoc

Když se bojím:    Žalm 34,5   ; Matouš 10,28 ; 2. Timoteová 1,7 ; Židům 13,5-6  

Když mám starosti: Žalm 46 ; Matouš 6,19-34 ; Filipenským 4,6 ; 1. Petrová 5,6-7  

Když jsem zatrpklý: 1. Korinským 13,1-13

Když znám svůj hřích: Přísloví 28,13

Když se cítím poražený: Římanům 8,31-39

Když jsem sklíčený: Žalm 34

Když jsem v ohrožení: Žalm 91 ; Žalm 118,5-6 ; Lukáš 8,22-25

Když klesám na mysli:  Ž 23  ; Ž 42,6-11 ; Ž 55,23 ; Mat 5,11-12 2. Kor 4,8-18 ; Filip 4,1-7

Když hledám pravidla pro život: Římanům 12

Když toužím po Boží blízkosti: Žalm 4 ; Žalm 42 ; Luk 11,1-13 ; Jan 17 ; 1. Jan 5,14-15

Když hledám potvrzení Boží ochrany: Žalm 18,2-4 ; Žalm 34,8

Když mne zklamal přítel: Žalm 41,10-14 ; Lukáš 17,3-4 ; Římanům 12,14-21 ; 2. Tim 4,16-18

Když opouštím bezpečí domova: Žalm 121 ; Matouš 10,16-20

Když se cítím osamělý: Žalm 23 ; Židům 13,6

Když potřebuji Boží ochranu: Žalm 27,1-6 ; Žalm 91 ; Filipenským 4,19

Když potřebuji radu: Žalm 32,8 ; Přísloví 3,5-6

Když hledám pravidla pro život: Římanům 12

Když toužím po Boží blízkosti: Žalm 4 ; Žalm 42 ;  Lukáš 11,1-13 ; Jan 17 ; 1. Jan 5,14-15

Když hledám potvrzení Boží ochrany: Žalm 18,2-4 ; Žalm 34,8

Při hledání pokojeJan 14,1-4 ; Jan 16,33 ; Římanům 5,1-5 ; Filipenským 4,6-7

Při malověrnosti  Žalm 42,6   ; Židům 11

Při mém selhání: Žalm 51 ; 1. Jan 1,4-9 

Při smutkuŽalm 51 ; Matouš 5,4 ; Jan 14 ; 2. Kor 1,3-4 ; 1. Tes 4,13-18

V krizi: Žalm 121 ; Matouš 6,25-34 ; Židům 4,15-16

V pochybnostech: Matouš 8,26 ; Židům 11

V nemoci a bolestech: Žalm 38 ; Jakub 5,14-15 ; Matouš 26,39 ; Římanům 5,3-5 

                                            Římanům 8,28-38 ; 2. Kor 12,9-10 ; 1. Petr 4,12-19