Váš účet v USD

Účet v USD - parametry:

 • Aktivace účtu: 75,0 $ - jednorázová a doživotní platba včetně platby za vedení účtu
 • Zrušení účtu: 25,0 $
 • Blokace účtu: 0,0 $
 • Měsíční poplatek: 0,0 $
 • Vstup do záporného salda - náklady: 25,0 $
 • Poplatek za generování nového PINU: 5,0 $
 • Převody uvnitř banky - příchozí / odchozí: 0,0 $
 • Domácí převod - příchozí: 0,0 $
 • Domácí převod - odchozí: 0,5 $
 • Převod mezinárodní - příchozí: 10,0 $
 • Převod mezinárodní - odchozí: min. 15,0 $ / 1,5% / max. 100,0 $
 • SEPA  převod - příchozí: 7,5 $
 • SEPA převod - odchozí: 17,5 $
 • Zahraniční měnová konverze - příchozí: min. 20,0 $ /1% / max. 100,0 $
 • Zahraniční měnová konverze - odchozí: odchozí: min. 20,0 $ / 1,5% / max. 100,0 $
 • Poplatek za dobíjení předplacených karet: 2,5%
 • Poplatek za stažení hotovosti: min. 25,0 $ max. 10%
 • Poplatek za konverzi měn, interní transakce mezi devizami: 1,5%