- Veřejné zprávy

Americký film VÁLEČNÝ KABINET.

19.01.2016 13:26
Vážení zájemci o sekci Evangelista 21. Století. Než se rozhodnete číst, využívat i studovat tuto sekci webu TT-Partners, podívejte se na dvouhodinový americký film, pod názvem: "VÁLEČNÝ KABINET", který Vás uvede do této sekce. Když tento film shlédnete s celou svojí rodinou, pochopíte, proč...

Co dělat, když nevíte, co máte udělat?

18.12.2018 08:38
Když nevíme, co říct nebo udělat, lépe je neuchylovat se ke klišé ani k prázdným frázím, typu: „Bůh ví, co je pro tebe nejlepší.“ „Vzchop se, mohlo to být ještě horší.“ „Jednoho dne si na to vzpomeneš a budeš se tomu smát.“ „Je to Boží vůle.“ A tak dále...  Nejlepší reakcí na bolest druhého...

O přátelství

09.09.2019 11:28
  Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Bible - Jan 15,14-15   Vážíš-li si svého přítele, ale pak v...