O přátelství

09.09.2019 11:28
 
Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Bible - Jan 15,14-15
 
Vážíš-li si svého přítele, ale pak v něj nemáš důvěru jako v sebe sama, děláš velkou chybu a neznáš hodnotu přátelství. L. A. Seneca
 
O přátelství
 
Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.
 
Přejdeme-li bez zamyšlení netečně kolem člověka, přehlédneme-li zdánlivě všední věc, neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik, který se nás zdánlivě netýká, buďme si jisti, že jsme ze života něco ztratili.
 
Doufám, že mi přátelé odpustí, když prohlásím, že neznám žádného z nich, který by neměl chyby. A mrzelo by mě, kdybych měl přátele, kteří by mé chyby neviděli.
 
Hádka mezi dvěma opravdovými přáteli nic neznamená. Nebezpečné jsou jen hádky mezi lidmi, kteří pro sebe nemají ani trochu porozumění.
 
Přátelství neodsuzuje v okamžicích neshody, ale jednoduše otevře příteli náruč a řekne: nic nežádám, nic nesoudím; zde je mé srdce, opři se o něj a odpočiň si!
 
Když tvůj přítel s tebou sestoupí až na dno bolesti a nezůstane pouze na prahu, pak je to upřímný přítel.