Jak řešit nevyřešené "Události z minulosti"?!

  • Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. (B21) (Bible - Izajáš 33,24)
  • Optimismus nás může doslova nabít spirituální energií a je balzámem pro naše zdraví. (Heinz-Peter Röhr).Nikdo t

Události z Minulosti:

Někdy naše současné pocity negativně ovlivňují události z minulosti. Také k tomu dám příklad: Paní K. opustil její partner kvůli jiné ženě. Jakmile se teď k ní přátelsky přiblíží nějaký muž, rozmáhá se v ní starý hněv. Podle hesla „všichni muži jsou špatní“ zůstává paní K. raději sama. Ale zároveň má v sobě velkou touhu po vřelosti a lásce. Připravuje se o životní štěstí, protože se jí nedaří odpustit.

Existují tedy případy, kdy minulost otravuje přítomnost. Mohou k tomu opět patřit i pocity viny, a to v tom smyslu, že si člověk nedokáže odpustit určité své minulé činy. Také v tom může pomoci spiritualita, když poprosíme Boha, aby z nás sňal pocity viny a pomohl nám zbavit se jich. Jistěže je ovšem správné převzít odpovědnost a napravit eventuálně vzniklé škody, pokud je to možné.

Jak se vyléčit - (Portál 2024 nam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin).