Různé citáty ....

Raduj se ... že slunce svítí, že stráň je plná pestrého kvítí, že voní louky, zpívají ptáci, mravenci spěchají za svojí prací, že v trávě voňavé jahody zrají a včely ve květech svůj nektar mají, raduj se z potůčku, co lesem spěchá, setká se s jinými a je z nich řeka. Raduj se ze slunce, že ráno vstává, paprskem zdraví tě, denně ti mává, pohleď, jak třpytí se překrásně rosa, poslouchej zvečera písničku kosa...
František Bukvaj
---------------------------
ŽIVOT JAKO DROBNOST 
Z pohledu mladých je život nekonečným dobrodružstvím, z pohledu starých jen velmi krátkou minulostí. Zpočátku jej vidíme jako krajinu, do které se díváme velkým dalekohledem, na konci nám připadá jako drobnost, kterou sledujeme jednoduchým zvětšovacím sklíčkem.
(A. Schopenhauer)
---------------------------