Zprávy - vnitřní emaily ve FINANČNÍ INSTITUCI.

 1. Obrázek - Přihlásíte se do svého kabinetu

2. Obrázek – na horní modré liště kliknete na tlačítko „Zprávy“ a potom vlevo v černém poli kliknete na tlačítko „Přijaté zprávy“. Máte dvě nové zprávy. Můžete si zatrhnout možnost: Chci zasílat upozornění na email při doručení systémové zprávy a kliknutím na "Uložit".

3. Obrázek - rozkliknete si zprávu od Administrátora, přečtete si ji a provedete, oč jste požádáni. Pak kliknete na tlačítko "Odpovědět".

4. Obrázek - postupujete podle pokynů uvedených v obrázku. Provedete:

- každým klikem na tlačítko "AddFile" se Vám vlevo dole otevře možnost vložit další "Přílohu"

- každým klikem na tlačítko "Vybrat soubor" vložíte SKEN dokumentu (Certifikát, OP, SIPO) do Přílohy, 

- Napíšete své vyjádření do "Textu" Zprávy.  Nakonec kliknete na tlačítko "Odeslat".

5. Obrázek - Otevřete si doručenou zprávu. Odpovědět můžete kliknutím na tlačítko "Odpovědět".

6. Obrázek - Vlevo v černém poli kliknete na "Odeslané zprávy", kde jsou uložené všechny zprávy, na které jste odpověděli.

7. Obrázek - Vlevo v černém poli kliknete na: "Nová zpráva". Další informace jsou uvedeny v obrázku.

8. Obrázek - Při zprávě pro Administrátora, postupujte podle pokynů uvedených v obrázku.

9. Obrázek - Při zprávě pro Administrátora, postupujte podle pokynů uvedených v obrázku.

10. Obrázek - Při zprávě pro Uživatele (člena Vaší struktury), postupujte podle pokynů uvedených v obrázku. Můžete napsat jen jednomu členu uvedením do kolonky "Uživatel" jeho ID číslo. Můžete napsat zprávu i pro několik "Uživatelů" současně. V tom případě, musíte každé ID číslo oddělit od sebe tímto způsobem: "12345","65478","74852",  atd.

11. Obrázek - Můžete poslat zprávu všem členům ve Vaší struktuře (Marketing) najednou.