Informace pro Akcionáře mající "Zakladatelské AKCIE".

Poslední aktualizace zde uvedených informací byla provedena: 13/03/2018, 17:12 hod.

 

 "Zakladatelské Akcie", už nejsou k dispozici od výše uvedeného datumu!

Akcionáři budou mít konkrétní informace zveřejněny ve Vašem "Kabinetu"

 • Po přihlášení se do svého kabinetu ve "FIN", v horní modré lište, kliknete na "Informace". 
 • Potom kliknete vlevo v černém poli na "Shareholders" - Akcionáři.
 • Budete tam mít potřebné informace o svých Akciích. 

 

Úvodní nabídka pro nabývatelé "Zakladatelské Akcie", které jste při úpisu akcií obdrželi:

 • Hodnota jednoho podílu byla stanovená na 100,- USD (2.000,-Kč)  a k dispozici bylo 2000 podílů odpovídajících 20% podílů finanční skupiny DBG. Všechny podíly byly již rozprodány v roce 2010.  
 • Takto získaný podíl má písemnou garanci většinového majitele podílu ve finanční skupině DBG, a že jej Akcionář bude moci odprodat po uplynutí dvou let od získání podílů ve finanční skupině DBG jejímu většinovému majiteli minimálně za dvojnásobek ceny, za kterou tyto podíly koupil.
 • V případě, že si Akcionář podíly ponechá, budou mu náležet podíly na zisku finanční skupiny DBG dle všeobecně uznávaných právních i obchodních norem.
 • Každý AKCIONÁŘ je povinen se chovat, jako řádný hospodář svého podniku!

 

Kalkulace výnosů Akcionáře - z JEDNOHO zakoupeného podílu z roku 2010:

 • Můžeme mít klidně 1 milion klientů anebo 10 miliónů klientů ve "FIN". Jsou to jen čísla.
 • V kalkulaci budeme vycházet pouze z klientů, kteří už jsou nyní jistí, a těch je 100 000.
 • Budeme tedy počítat, že celý život budeme mít pouze 100 000 klientů z celého Světa.
 • Člen ve "FIN" bude generovat cca 230 Kč zisku měsíčně, (cca 9.200 Kč utratí kartou měsíčně x 2.5%).
 • Měsíční výnos 2,5%, což je 230,-Kč - se rozděluje takto:
 • - 1.25% jde na rozdělení mezi podíly Akcionářům vlastníkům "Zakladatelských Akcií"
 • - 1,25% jde na rozdělení mezi Akcionáře vlastníky "Zákaznických Akcií" dnes 0.25% do Marketingu.
 •  100 000 klientů x 230 Kč = 23.000.000 Kč / 2 = 11.500.000 Kč měsíční zisk.
 • Kolik máte procent výnosů z Vašeho podílu? Minimální investice (cena jednoho podílu) je 2.000 Kč.
 • Když jste investovali 2.000 Kč - máte 0.02% výnos, (0,02% x 11.500.000 Kč = 2.300 Kč).
 • Za to, že jste dali jednou v životě 2.000 Kč a chovali jste se, jako řádní hospodáři svého podniku, tak máte 2.300 Kč měsíčí výnos až do konce života a pak můžete podíl někomu prodat. Samozřejmě, že výnosy z Podílů se budou vyplácet jednou ročně. Vždy mezi měsícem ledenem až březenem za předcházející rok. 
 • Když se akcionář chová, jalo řádný hospodář svého podniku a není spokojený s výší výnosů, tak může své podíly odprodat kupci za dohodnutou cenu.
 • Když se jako řádný hospodář nechoval, může podíl odprodat v hodnotě jeho vkladu do podílů, mínus manipulační poplatek.
 
Každý základající akcionář - člen banky je povinen se chovat:
 • jako řádný hospodář banky, aby výše uvedené výnosy obdržel,
 • každý měsíc potřebuje si na svůj účet poslat aspoň 10.00 Kč,
 • následně si je kartou vybrat, aby tvořil bance zisk ve výši 250 Kč měsíčně,
 • je povinen doporučit minimálně 5 kamarádů, kteří budou dělat totéž.
 • navíc je povinen těm sým kamarádům být nápomocen aby ho oni ZDUBLOVALI.
 
Když základající akcionáři nejsou řádnými hospodáři - výnosů se nedočkají !!!