DAŇOVÉ OTÁZKY

Každý je povinen odvádět daně, příslušnému správci daně ve státě, kde má trvalý pobyt!
 
Daň z výnosu investic ze zahraničí se daní jednou ročně ve výši 15% z výše čerpaných výnosů!
 
FINNČNÍ INSTITUCE (dále jen "FIN"):
 - svým klientům - Akcionářům výnosy a BONUSY nezdaňuje,
 - nikomu nesděluje výši Vašich výnosů (jen v případě, že Vás hledá Interpol, pro vážný trestní delikt),
 - Karta je anonymní i pro exekutory, jelikož karetní podúčet je veden, jako úvěr. 
 
"FIN" poskytuje klientům vlastní karty, co to znamená?
 
Když používáte tuto kartu pro výběr financí v bankomatech po celém Světě, tedy i v ČR, SR , systém bankovních terminálů při výběru financí uvádí jen několik čísel z čísla karty, nikoliv jméno a příjmení vlastníka dané karty.
 
Když používáte tuto kartu pro úhradu nákupů u obchodníků po celém Světě, tedy i v ČR, SR obsluha karetních systémů při takto uhrazeném nákupu, musí uvést pár čísel karty zákazníka včetně údaje o majiteli karty.
 
Obsluha karetních systémů musí tyto údaje o majiteli jakékoliv karty poskytnout protistraně jen proto, že při platbě za zboží se účtuje DPH.
 
Pokud tedy čerpáte výnosy a bonusy z FINANČNÍ INSTITUCE, převody na účty a nebo těmito výnosy platíte kartou za zboží, z těchto částek v ročním souhrnu, když odvedete daň ve výši 15%, nikdo Vás nebude penalizovat.