Jak poslat do FIN SKENY svých dokumentů?

01.05.2016 19:58

Jednoduše přes internetové bankovnictví. Přihlásíte se do "FIN".

POSTUP č.1) - Vaše zpráva s vloženými dokumenty pro Administrátora:

- kliknete na tlačítko „Zprávy“ nahoře v modrém pruhu,

- vlevo v černém pruhu pak kliknete na „Nová zpráva“,

- zakroužkujete „Administrátor“,

- zvolíte „Předmět zprávy“,

- do „Textu“ napíšete, co chcete řešit s Administrátory,

- na konci formuláře vpravo kliknete na tlačítko: „AddFile“,

- vlevo dole se ukáže tlačítko „Vybrat soubor“, klinete na něj a vložíte zvolený dokument v .pdf,

- kliknutím vpravo opět na tlačítko "AddFile", se vlevo ukáže další tlačítko „Vybrat soubor“ atd.,

- nakonec pak kliknete na modré tlačítko „Odeslat“.

Zde máte i návod v Obrázcích číslo 8 až 11.

 

POSTUP č.2) - odpověď na zprávu od Administrátora:

- kliknete na tlačítko „Zprávy“ nahoře v modrém pruhu,

- vlevo v černém pruhu pak kliknete na „Přijaté zprávy“,

- přečtěte si zprávu od administrátora,

- připravíte si dokumenty - SKENY ve formátu .pdf,

- do „Textu“ napíšete odpověď pro Administrátora,,

- na konci formuláře vpravo kliknete na tlačítko: „AddFile“,

- vlevo dole se ukáže tlačítko „Vybrat soubor“, klinete na něj a vložíte zvolený dokument.

- kliknutím vpravo opět na tlačítko "AddFile", se vlevo ukáže další tlačítko „Vybrat soubor“ atd.,

- nakonec pak kliknete na modré tlačítko „Odeslat“.

Zde máte i návod v Obrázcích.