Postup registrace nového zájemce!

Zde je uveden postup řádné registrace do spol. "IP" úhradou jednorázového a nevratného poplatku ve výši 200 €, kdy za každého doporučeného KLIENTA, jeho SPONZOR obdrží 25 až 135,-€ pro vlastní potřebu a 25 € se mu načte do "PROGRAMU denní kapitalizace"

Registraci do "IP" provádějte společně se svým zájemcem.

Registrovat můžete občany starší 18-ti let, pokud vlastní doklad své totožnosti, PAS nebo OP. 

Občanský průkaz nebo PAS si ofoťte buď podle vzoru: JEDNA nebo DVĚ, potom OSKENUJTE a při vyplňováni registračního formuláře vložíte na příslušné místo a dokončíte registraci.  

===============================================================================================

Sponzor musí dodržet SPRÁVNÝ POSTUP REGISTRACE!

Aktivace (přihlášení do "back-office" a do "korporační e-mail schránky") musí být provedena do 24 hodin. Celý proces REGISTRACE a AKTIVACE proběhne korektně podepsáním "Klientsk é smlouvy" a  "ÚHRDOUjednor ázového popatku ve výši 200€ včetně 215€  za založení účtu v MGB včetně banovní karty a minimálního vkladu 1.000€ do zvoleného investičního programu!

 

Správný postup registrace obnáší"

- Registraci prostřednictvím sponzora, za jeho účasti a jeho registračního linku,

- KLIENT potřebuje mít před vlastní registraci oskenovaný doklad své totožnosti (OP nebo PAS),
- Doklady totožnosti musí mít při skenování minimální platnost ještě šest měsíců.

- Aktivaci svého "back office" - provedete kliknutím na aktivní link v e-mailu, který jste uvedli při registraci.

- Klient si poznamená své ID číslo, které mu systém vygeneroval,

- Vytiskne si "Klientskou smlouvu" vypíše a podepíše "podle vzoru".

- Řádně vypsanou a oskenovanou "Klientskou smlouvu" pak vložíte do systému,

- Uhrazení "Registračního poplatku" ve výši 200 €, (musí být připsáno do tři dnů na účet společnosti),
- Řádnou registraci  KLIENTA potvrdí služba technické podpory holdingu v rozmezí 12 - 24 pracovních hodin. 

- Bonus ve výši 25 € se načte sponzorovi do Money Boxu jen v případě, že nový klient potvrdí svůj status klienta do 20-ti dnů od data registrace.  

============================================================================================================ 

Po vyplnění registračního formuláře, obdrží registrovaný na e-mail adresu, kterou uvedl při registraci, jeden potvrzující e-mail ( POZOR - může se dostat do spamu, proto než provedete registraci, doporučte registrovanému, aby si odblokoval příkaz k automatickému mazání spamu, a ať si zkontroluje  svoji e-mail schránku, aby nebyla přeplněna - nejlépe požádat o neomezenou kapacitu) kdy 

v prvním e-mailu je aktivní odkaz ke kliknutí, aby zaregistrovaný tak potvrdí svoji registraci. Stačí na odkaz kliknout, kdy se otevře web společnosti "IP" s uvedením, že aktivace úspěšně proběhla. Pomoci svého LOGINU a HESLA se nově zaregistrovaný může po první přihlásit do svého "back office!

Po přihlášení je nově zaregistrovaný ve svém back office v "My profile", kliknutím na LINK: "Edit my profile" nadefinuje další své údaje, které jsou povinné včetně čísla mobilu ve tvaru +420xxxxxxxxx. Dole na stránce pak klikne na "Uložit" (Save), aby se změny uložily! Zpětným kliknutím na "Edit my profile" zkontroluje, jak změny byly provedeny! 

Ve svém back-office v oddílu "Moje zprávy" je v jedné zprávě, uvedena nová korporační e-mail adresa zaregistrovaného zájemce, která začíná (jeho) loginem@impetra-mail.com a uvedením HESLA k přístupu do jeho nové e-mail schránky. Nově zaregistrovaný zájemce kliknete na LINK: "https://impetra-mail.com/" . Tím se dostal na korporační e-mail doménu, kde do prvního okénka - "Uživatel" - uvede svůj LOGIN, a do druhého okénka "Heslo" - uvedete přidělené heslo do korporačního e-mailu a klikne na "Přihlásit"

================================================================================================ 

Zde uvádíme postup, jak převádět peníze do svého "back office". Naveďte si částku v minimální výši 210 €, aby se na Vaše konto bylo převedlo minimálně 200 €. Pokud by byla převedena nižší částka než 200 €, nebude registrace úspěšně dokončena. Převod financí proveďte ihned po Vaši registraci. 

Doporučujeme Vám převést si aspoň částku ve výši 1.500€. "Zde mát e instrukce k převod u financí na Vaše konto u TTH v českých korunách".