Převod financí do Vašeho "Back Office" - Vaše "Virtuální kancelář" u spol. IMPETRA PLUS Ltd.

Převody financí jsou pozastaveny do otevření naší MackGoldBank.

Jak převést potřebné peníze do svého "back-office"?

Při provádění plateb na účet společnosti IMPATRA PLUS Ltd., resp. vkládání peněžních prostředků na svůj vnitřní účet nebo do některého z programů společnosti "TTH", se vždy řiďte pokyny a informacemi, které máte ve svém "back-office", kliknutím na  ->Náležitosti (Requisites) je uveden účet, na který převedete finance podle tam uvedených instrukcí. Jsou tam uvedené veškeré informace, jak přeposlat finance.

U bankovních poplatků vždy označte způsob OUR - všechny poplatky hradí plátce - tedy VY.

Na vnitřní účet musí být připsána taková částka, která o něco převyšuje tu, kterou chcete použít.