Které stránky jsou pro mne, rodinu a kamarády ty nejdůležitější?

13.04.2024 15:33

To je velmi dobrá otázka! Nejdůležitější web stránky jsou tyto dvě: Záchranný plán - "Jděte cestou víry k věčnosti" a "Boží plán záchrany, kteří mu uvěří"! 

Tyto dvě stránky, když si pozorně pročtete - tak jím uvěříte, anebo budou pro Vás nesmyslem!!!

Když tomu uvěříte, zcela změníte svůj dosavadní život, nemusíte se zabývat každodeními nesmysly politiků! Naopak budete žít s hlavou vztyčenou a toužebně očekávat velmi blízký 2. příchod Ježíše Krista!!! 

Budete se snažit o to, aby celá Vaše rodina tomu uvěřila, včetně kamarádů, kterým tyto dvě stránky osobně DOPORUČÍTE!