Nové interní zprávy ohledně For.Direct Card

01.05.2016 09:10

 

Vážení členové,

Ti z Vás co si uhradili objednávku For.DirectCard v ceně cca 600 Kč a již jste obdrželi karty, které však byly nefunkční, vedení "FIN" má pro Vás připravené nové karty. Než je však obdržíte, potřebujete učinit některé úkony, které máte uvedeny ve svém "Kabinetu" v oddíle "Zprávy".

Zprávy jsou od administrátorů, kteří mají na starost rozesílání karet členům FINANČNÍ INSTITUCE.

Níže uvedené zprávy, jsou jen kopiemi zpráv, které jste mohli od administrátorů obdržet v rozmezí od 08 do 27. dubna  2016.

Ve zprávách černě uvedeným textem uvádíme originál zprávy a modře uvedeným textem přidáváme náš komentář.

Prosíme: "Co nejdříve na zprávy reagujte, jinak objednanou kartu neobdržíte".

Tuto stránku budeme pravidelně aktualizovat. Den a hodina aktualizace web stránky je uvedena pod nadpisem této stránky.

Jakmile kartu poštou obdržíte, v obálce budete mít kartu a průvodní list, jak kartu aktivovat. Karta bývá přelepená lístkem, na který neberte zřetel. Odlepte ho a zahoďte. Aktivaci karty provedete podle obrázků 8 a 9. Převod peněz provedete podle těchto pokynů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. 04. 2016

Payment cards

Administrator

Vážený pane, 
prosíme o vytisknutí dokumentu ke kartám, podepsat a neskenovat podepsaný dokument a vrátit co nejdříve zpět, (jako přílohu). Bez podepsaného tohoto dokumentu kartu nechtějí vyrobit. 
Děkujeme za pochopení

Attachments

1-000021-041269-application.pdf

Náš komentář: 

V odpovědi na tuto zprávu, když ji máte uvedenou ve "Zprávách", vytiskněte si tam přiložený dokument. Stačí dokument jen podepsat, oskenovat a vložit do odpovědi na tuto zprávu

U nových členů, kteří si kartu objednají a uhradí cca 600 Kč za objednávku, budou sken dokumentu vkládat přímo do objednávky karty. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 04. 2016

Payment cards

Administrator

Vážený pane, 
jelikož jsme byli Mastercard převedeni pod jiného výrobce, prosíme, pokud jste ještě nevložili dokument na potvrzení o bydlišti, (Fa - ne starší 1 měsíc) do sekce KARTA, prosím učiňte tak co nejdříve. Bez aktuální faktury Vám nemůže být karta vyrobena.
Děkujeme za pochopení.

Náš komentář: 

V odpovědi na tuto zprávu si oskenujte příslušný doklad, přihlaste se do svého "Kabinetu" a v sekci "Karty", kliknete na slovo "Continue" a vyplníte pak tam uvedený dotazník podle tohoto vzoru.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 04. 2016

Payment cards

Administrator

Omlouváme se za komplikace, ale dnes Mastercard přišel s požadavkem, aby každý klient dodal 2 doklady identity. Vzhledem k tomu, že jeden dokument jste vložili, prosíme, zašlete naskenovaný barevný dokumentu s fotografií, kterým může být občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.
Děkujeme za pochopení
DirecBank ltd

Náš komentář: 

V odpovědi na tuto zprávu vložte oskenovaný druhý dokument Vaší identity. Když jste již vložili oskenovaný "Občanský průkaz", v odpovědi na tuto zprávu,  přiložte  oskenovaný "PAS" či "Řidičák". 

U nových členů, kteří si kartu objednají a uhradí 600 Kč za objednávku, budou sken dokumentu vkládat přímo do objednávky karty. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 04. 2016
Payment cards
Administrator
Vážený pane, na jakou adresu Vám máme poslat novou kartu?
 
Náš komentář: 
V odpovědi na tuto zprávu, napište Vaší doručovací adresu, kde Vám má administrace kartu poslat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 04. 2016
Payment cards
Administrator
Z důvodu nevalidní původní karty, Vám původní převod na kartu byl vrácen na Váš účet. Během několika dnů Vám přijde nová karta.
Náš komentář: 
Váš převod financí na původní a vadnou kartu byl vrácen na Váš účet, ze kterého jste převod uskutečnili. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------