Jak řešit své osobní problémy ve "FIN"?

01.05.2016 10:03

 

Váš PROBLÉM budeme řešit s ADMINISTRÁTORY nebo vedením FINANČNÍ INSTITUCE (dále jen "FIN") za Vás, a to v pracovní dny od pondělí do pátku, od 08:30 do 15:30 hodin.  

 

Nástin PROBLÉMU, které můžete zde řešit řádným vypsáním FORMULÁŘE:

 • byli jste členy ve staré platformě v FIN a s vkladem peněz a chcete se k ním opět dostat,
 • chcete se přeregistrovat ze straré platformy FIN, do nové FIN.
 • chcete znovu obdržet E-mail s Vašimi údaji pro přeregistraci do nové platformy "FIN", 
 • zapomněli jste ID číslo v nové platformě "FIN",
 • zapomenuté, nebo blokované HESLO pro přihlášení do svého "Kabinetu ve FIN",
 • potřebujete vložit nový E-mail do "FIN", starý jste zapomněli, nebo byl zrušen aj.,
 • při registraci jste si neuložili, nebo jste zapomněli "PIN kód", pro potvrzování úkonů,
 • odeslané peníze z ČR , nedorazily do "FIN",
 • odeslané peníze z "FIN" , nedorazily adresátovi,
 • moje řádně objednaná karta, mi nebyla doručena, kde je problém,
 • atd.

 

Než začnete vypisovat FORMULÁŘ uvedený v Kroku 3), musíte se identifikovat, že už jste byli členy v původní FIN, a nebo jste se už přeregistrovali do "Nové platformy FIN". 

 

1) Když jste neprovedli přeregistraci z původní FIN do nové, která se začala fungovat v dubnu roku 2014. V tom případě musíte ve FORMULÁŘI uvést Vaše ID číslo v původní FIN nebo Open Economy a požádat o opětné zaslání "Přeregistračního E-mailu" na Váš funkční E-mail, když původní není funkční.

 

2) Když se nemůžete přihlásit do "FIN". Pro identifikaci potřebujete znát své ID číslo ve "FIN", když ho neznáte, musíte mít vygenerovanou zákaznickou AKCII (Certifikát).

 

3) Když Vaše registrace byla před datem 30/04/2015 a generovali jste si zákaznickou AKCII v modulu Open-pre-launch, budete ji potřebovat znovu vložit do nové platformy ve "FIN". Když ji nemáte uloženou v PC, potřebujte si ji znovu vygenerovat.

 

Krok 1) Před vyřešením jakéhokoliv Vašeho problému, potřebujete mít AKTIVNÍ přístup do "Blokovaných Stránek" v tomto webu TT-Partners, za roční poplatek 300,-Kč. Jinak jste odkázáni sami na sebe nebo na svého sponzora. Proto využijte tuto možnost, jelikož svým laxním přístupem jste bez potřebných informacíKdyž si nevíte rady, REZERVUJTE si hovor přes program SKYPE - Sdílením obrazovek.

 

Krok 2)  Když jste novými členy ve "FIN", nebo jste ztratili vygenerovanou akcii v modulu Open-pre-launch, který je ZRUŠEN, se svým sponzorem si vygenerujete nový "Certifikát" , ve kterém budete postupovat podle tam uvedených pokynů. 

Když si nevíte rady, REZERVUJTE si hovor přes program SKYPE - Sdílením obrazovek.

 

Krok 3) - Klikněte na: FORMULAŘ , kde uvedete Váš konkrétní problém.

Ve FORMULÁŘI vypište všechny údaje označené (*). 

Vaše bývalé ID číslo ve FIN, nebo Open Economy - musíte ho znát.

-  Vaše ID číslo ve "FIN" - když ho neznáte, požádejte svého sponzora, aby vám ho sdělil.

Uveďte e-mail, který jste při registraci do "FIN" uvedli

    Když jste ho zapomněli nebo neznáte heslo k přístupu - napište nevím. 

Uveďte Váš zcela nový email s koncovkou @gmail.com, (musíte si ho založit a aktivovat),

    který chcete vložit do "FIN", na který pak obdržíte údaje o které žádáte!

Když se Vám nepodařilo zjistit Vaše ID číslo, musíte vložit vygenerovaný CERTIFIKÁT (AKCII).

Samozřejmě uveďte svoje SKYPE přihlášení a číslo Mobilního telefonu, pro upřesnění.

-  Do Předmětu, třeba uvedete: 

    -  Prosím o znovu odeslání E-mailu s mými údaji pro přeregistraci.

    -  Prosím o přergistraci ze staré latformy FIN, do nové platformy FIN

    -  Prosím o znovu vygenerování HESLA pro přístup do svého Kabinetu,

    -  Prosím o znovu vygenerování PIN kodu pro potvrzování mzch příkazů, (poplatek 100,-Kč),

    -  atd. 

Do TEXTU:  popište Váš problém detailně. 

 

Ještě upozorňujeme, že některé úkony administrátorů, které musí udělat pro Vaši zapomětlivost, zbrklost nebo zbytečné chyby, bude z Vašeho účtu stažen administrativní poplatek. Když tam nemáte zůstatek aspoň ve výši 500,-Kč, úkon administrátora nebude proveden! 

 

Po odeslání řádně vypsaného FORMULÁŘE, budeme v úřední hodiny (pondělí až pátek, od 08:30 do 15:30 hodin) řešit Váš problém s administrátory nebo vedením "FIN". Výsledek obdržíte do své nové emailové adresy, kterou Vám administrátoři vložili do FINANČNÍ INSTITUCE, nebo na E-mail, který jste nám uvedli ve FORMULÁŘI, jako Váš nový s koncovkou: @gmail.com.