Jak zajistím dědičnost účtu v případě nenadálého úmrtí?

04.09.2015 12:28

DĚDIC musí doložit svoji oprávněnost.

To znamená, že oprávněný dědic by se nejdříve musel přihlásit ke svému dědictví, doložit oprávněnost nároku a následně mu bude účet převeden. Jak naložit s účtem v případě smrti, si  může klient ošetřit např. v závěti. 

Touto otázkou musíte řešit s vedením společnosti.