Mohu svůj účet v IMPETRA PLUS Ltd., předat jinému Klientovi, či novému zájemci?

24.09.2017 12:11

Ano, můžete, ale jen na nového občana, který není členem "IP+"!  

Potřebujete označit dokument "Předat (prodat) můj účet novému klientovi". 

Příslušný dokument najdete tak, že po otevření svého "back-office"  kde ve svém profilu (levém sloupci)  kliknete na tlačítko <Odstoupení od Klientské smlouvy>, kde budete postupovat podle instrukcí tam uvedených.  

Vážená paní/vážený pane přešel/a jste do menu, ve které vyjádřujete Vaše rozhodnutí ukončit spolupráci se společností Today&Tomorrow Holding AG. Nyní si můžete vybrat jednu z variant ukončení spolupráce, a to buď prodat svůj účet jiné osobě, přičemž bude zachována celá dosavadní historie účtu, korporátní pošty, a taktéž login zůstane nezměněn, anebo jednoduše nechat odstranit Váš účet z klientské databáze společnosti.

Vážená paní/vážený pane.

     Rozhodl/a jste se pro ukončení spolupráce se společností Today&Tomorrow Holding AG. Jelikož jste se rozhodl/a pro odstranění Vašeho účtu, souhlasíte a potvrzujete také, že nevznášíte žádné nároky na volné peněžní prostředky, které se na účtu nacházejí.

     Vaše vzetí těchto prostředků z účtu mělo proběhnout před jeho odstraněním  z databáze společnosti.

     Dáváme Vám také na vědomí, že v souladu s podmínkami platného marketingového plánu:

1)  Finanční prostředky, které byly vytvořeny programem Money-Box, se nepřevádějí jako volné finanční prostředky na vnitřní účet, ale slouží pouze na zformování investičního paketu v objemu EUR 1000,- . Při ukončení spolupráce se tyto prostředky neproplácejí.

2)  Investiční pakety, které byly vytvořeny v programu  Money-Box, nebo byly získány od jiných klientů, mohou být proplaceny pouze až po uplynutí 12 měsíců od momentu jejich vytvoření nebo získání. V případě ukončení spolupráce před touto lhůtou nebudou tyto prostředky proplaceny.

3)  Všechny aktivní programy na daném účtu budou automaticky uzavřeny bez jakékoli náhrady vložených investic a výnosů.

  • Ukáže se Vám text, který si přečtěte a na konci textu označíte, Žádám:  "Předat (prodat) můj účet novému klientovi".
  • Otevře se Vám další text s instrukcemi, který si přečtete a budete postupovat podle pokynů tam uvedených.

Vážená paní/vážený pane přešel/a jste do menu, ve které vyjádřujete Vaše rozhodnutí ukončit spolupráci se společností Today&Tomorrow Holding AG. Nyní si můžete vybrat jednu z variant ukončení spolupráce, a to buď prodat svůj účet jiné osobě, přičemž bude zachována celá dosavadní historie účtu, korporátní pošty, a taktéž login zůstane nezměněn, anebo jednoduše nechat odstranit Váš účet z klientské databáze společnosti.

Ukončení spolupráce se společností IMPETRA-PLUS s předáním/prodejem svého klientského účtu jiné osobě, při podmínceže tato osoba není klientem/partnerem společnosti:
(Můj profil > Odstoupení od Klientské smlouvy > Předat/prodat můj účet novému klientovi

do položky Email of buyer (e-mail kupujícího) - vpište osobní e-mailovou adresu osoby, které je účet přenecháván)

> do položky Pasport scan (sken OP) - vložte sken vašeho OP > klik na Potvrzuji > klik na Odeslat 

Jestliže přenechávate svůj účet jiné osobě souhlasíte, že:

1) Účet bude předán včetně loginu, celé finanční historie, aktuálního stavu investičních paketů kromě bonusových a volných peněžních prostředků na vnitřním účtu, a taktéž zachované korporátní pošty.
2) Všechny aktivní investiční programy (kromě programu Money Box) na daném účtu budou automaticky uzavřeny bez jakékoli náhrady vložených investic a výnosů. Taktéž budou odebrány bonusové investiční pakety, obdržené od společnosti za splnění podmínek osobního kariérního postupu a promotions společnosti.
3) Účet bude předán včetně přístupu do příslušné schránky korporátní pošty.

4) U předávaného účtu musí buď být na vnitřním peněžním účtu na volně dostupných prostředcích zůstatek nejméne EUR 40, anebo nový majitel účtu musí nejméně tuto částku na svůj účet vložit. Částka EUR 40 bude z účtu odečtena jako poplatek za přeregistrování nového klienta a poskytování servisu službou technické podpory, pobočkou a klientským servisním centrem.
Jestliže předávaný účet bude v mínusovém stavu, bude nový majitel účtu povinen stav účtu dorovnat nejméně do stavu účtu EUR 40. Pouze potom, a po vložení řádně vyplnené a podepsané Klientské smlouvy a vložení skenu svého OP, bude potvrzen jako řádný klient společnosti Today&Tomorrow Holding Ltd.

  • Do položky Email of buyer (e-mail kupujícího) - vepište osobní e-mailovou adresu osoby, které je účet přenecháván.
  • Do položky Pasport scan (sken OP) - vložte SKEN vašeho OP > kliknete na tlačítko Vložit soubor > a pak kliknete na Odeslat. 

 

Nakonec zatrhete okénko "Potvrzuji"  a kliknete na tlačítko: Odeslat.