Objednávka zákaznické AKCIE FINANČNÍ INSTITUCE.

ADMINISTRÁTOŘI ve FINANČNÍ INSTITUCI (dále jen "FIN") po každém přeregistrovaném členu požaduji opravu jeho osobních údajů, případného propadlého dokladu totožnosti a navíc - vložení zákaznické AKCIE. 
Kdo má zákaznickou AKCII objednanou v již dnes zrušeném modulu "Open-pre-launch" a nemůže ji dohledat, nebo ji ztratil ve svém PC, má možnost si objednat ještě jednu, která je opět DAREM. V nové platformě "FIN" bude aktivní ta nová, kterou si objedná podle níže uvedených instrukcí, a ta původní nepotvrzena bude ZRUŠENA. 
 
POZOR: Při objednávce ztracené AKCIE, vepisujte stejné údaje, které máte uvedené ve svém kabinetu "FIN". V modulu DCP, musíte kliknout na "CREATTE ACCOUNT" - Vytvořit účet! Někteří tak nečiní a hned přímo zadávají email a heslo, které používají při přihlášení do "FIN" a to je ŠPATNĚ! Modul DCP Vám pošle dvě email zprávy. V první kliknete na tam uvedený link, ihned obdržíte druhý email pro přihlášení se do modulu DCP, kde si pak objednáte novou zákaznickou AKCII. 
 
A) Registrační modul typu DCP je určen uživatelům z řad firemních a korporátních zákazníků ve "FIN", aby si mohli objednat jednu zákaznickou AKCII, která je pro nového zájemce zdarma. Než si začnete objednávat AKCII, (historicky jen jednu), prostudujte si níže uvedený postup. K objednání zákaznické AKCIE, nový klient nepotřebuje ID číslo ani LOGIN poradce. 
Zde je LINK pro objednávku zákaznické AKCIE v modulu DCP: https://dcp.directbank.company .

B) Doporučujeme všem zájemcům, aby generování AKCIJI prováděli se svým Sponzorem!

C) Jakmile AKCIJI stáhnete do svého PC, můžete zahájit se Sponzotem svoji registraci do "FIN".

D) AKCIJI pak vložíte do systému s ostatními dokumenty při registraci do "FIN"

Postup generování zákaznické AKCIJE je uveden v následujících obrázcích:

 

1. Obrázky - Na úvodní stránce aplikace DCP kliknete na odkaz „CREATTE ACCOUNT“- Vytvořit účet.

2. Obrázky - Důležité - všechny údaje vypisujte bez interpunkce (háčků a čárek). Doporučujeme: "Založte si zcela novou e-mail adresu s koncovkou: @gmail.com. a vložte ji do formuláře. Uveďte adresu TRVALÉHO pobytu z Občanského Průkazu". 

 

3. Obrázky - Správně vyberte datum Vašeho narození a STÁT, kde máte trvalý pobyt.

 

Nakonec po vyplnění formuláře, kliknete na tlačítko „REGISTER“. Systém Vás informovuje, že na Váší e-mail adresu uvedenou ve formuláři, byl zaslán odkaz k potvrzení registrace. 

=============================================================================================== 

4. Obrázek - V první doručené e-mail zprávě kliknete na verifikační link.

5. Obrázek - Obdržíte druhý email s přiděleným LOGINEM a HESLEMOtevře si registrační modul DCP:

     -  do Username (email) vložíte LOGIN uvedený ve druhém emailu,

     - do Password vložíte Password uvedený ve druhém emailu. 

Potom kliknete na tlačítko LOGIN.

============================================================================================== 

6. Obrázek - V další stránce kliknete na "Bank share.

7. Obrázek - Klikne na tlačítko SEND a pak na tlačítko LOG OUT a počkáte na schválení Akcie.

UPOZORNĚNÍ: Zákaznická akcie je zdarma, neznamená to ale, že uživatel má na ní automaticky nárok. Jeho registrace do systému musí splňovat podmínky samotné FI. Žádost tedy může být v některých případech odmítnuta.

==============================================================================================

8. Obrázek - Po schválení zákaznické AKCIE (během 24 hodin) se můžete opět do systému přihlásit a opětovně kliknout na odkaz "Bank share". Když je AKCIE připravena ke stažení, zobrazí se Vám tlačítko „DOWNLOAD“. Kliknutím na tlačítko "DOWNLOAD" stáhnete AKCII do svého PC. Zákaznická AKCIE je na Vaše Jméno a opravňuje Vás k vytvoření bankovního účtu ve FI.

 KONEC postupu pro objednání zákaznické AKCIE (certifikátu)!