Postup registrace do FINANČNÍ INSTITUCE, (dále jen "FIN"). 

I. Než začne sponzor společně se zájemcem s jeho registraci, nainstaluje zájemci:
internetový prohlížeč GOOGLE CHROMETyto stránky se otevírají jen tímto prohlížečem.
- jeho SKYPE účet, kliknutím na "Založit SKYPE účet", pokud ho ještě nemá, 
- po založení osobního SKYPE účtu, mu náš SKYPE účet: tt-partnersvložíte do jeho adresáře.
- jeho nový E-mail - (VZOR: neco@gmail.com), mu založte kliknutím na "GMAIL"- je to velmi důležité. 
 

III. Potom sponzor a zájemce společně:

A) Objednáte zákaznickou AKCI modulu DCP, která je DAREM od "FIN".

B) Před registraci do "FIN", potřebuj mít zájemce vymyšlené Heslokteré musí mít

    minimálně 8 znaků složených z velkých a malých písmen a číslic. VZOR: A42Knr63.

 

IV. Novému zájemci si před registraci do "FIN" oskenujete:

1) Dva doklady TOTOŽNOSTI: 

 a) Občanský průkaz (OP) - min. doba platnosti 6 měsíců. OP si barevně oskenujte, každou stranu zvlášť.

 b) Řidičsky průkaz - (2. dokladu totožnosti) min. doba platnosti je 6 měsíců. ŘP si barevně oskenujte. 

 c) U doložení PASU, (2. dokladu totožnosti) rovněž barevně oskenujte. Jelikož v něm není adresa

     trvalého pobytu, potřebujete si zajistit na příslušném úřadu "Potvrzení o svém trvalém pobytu".

     Potvrzení zájemci taktéž oskenujete. 

2) SIPOFakturaSloženka, Výpis z bank. účtu, kdy adresa musí být u uvedených možností shodná

     s adresou v OP. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Příslušný doklad si oskenujte.  

3) Připravíte si zákaznickou AKCII, kterou jste vygenerovali a uložili v jeho PC

4) Kvalitně provedené SKENY dokumentů ve formátu: .pdf, vložíte na příslušné místo při registraci.

     Velikost každého dokumentu nesmí bát větší, než 2 Mb.   

5) Pro rychlý strat PASIVNÍCH PŘÍJMŮ", si nový člen připraví finance:

    2.000,-Kč na účet "S-account", kde částek se dělí v poměru 90/10% na nákup VDBC/MDBC,

    1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 1. hlavního účtu - nejvíc požadované měně, (CZK, USD, Eura aj.)

    1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 2. hlavního účtu - pro měnu "Dominikánské Pessa". 

       650,-Kč na objednání anonymní karty - POZOR - čekáme na novou kartu,

       550,-Kč na aktivaci spořícího programu Trust Fund - POZASTAVENO,

       900,-Kč na TŘI měsíční splátky spoření v programu Trust Fund - POZASTAVENO,      

       300,-Kč pro přístup na "Blokované stránky" (dále jen "BS") ve webu: www.tt-partners.cz . 

6) Po registraci si nový člen převede cca 8.000 Kč, minimálně 2.300 Kč na "S-account účet"!

 

V. Když máte vše, co je výše uvedeno připraveno k registraci, SPOLEČNĚ, (třeba přes SKYPE - Sdílením obrazovek) provedete registraciVeškeré údaje vypisujte bez háčků a čárek - (interpunkcí) - je to důležité! Pro další POSTUP  uvádíme VZORY registrací v obrázcích:

  • Registrace zletilé osoby starší 18 let.
  • Registrace FIRMY (OSVČ, s.r.o. či akciovky).
  • Registrace nezletilého staršího 15 let - prozatím neprovádějte!!!  
  • Když nový zájemce nemá cca 5.500 Kč, potřebuje mít aspoň 2.000 Kč, které po registraci převede na účet "S-account", který mu byl při registraci založen administrátory, včetně pozice "Wholesaler". 
  • Částka 2.000,-Kč se automaticky rozdělí v poměru 90% / 10% pro nákup Velkoobchodních DiBa Coinů (VDBC), které se mu načtou do pozice VHOLESALER a za zbytek (10%) mu bude proveden nákup Maloobchodních DiBa Coinů (MDBC). 
  • Dále si nový člen "FIN" ihned po registraci uhradí 300 Kč pro vlastní přístup do "BS"! 
  • Doporučením aspoň 5-ti svých kamarádů, kteří ho ZDUBLUJÍ, si v MARKTINGU vydělá potřebné finance na aktivace výše uvedených účtů, programů a karty od "FIN". 
  • Když zrealizujete tento POSTUP, v Marketingu si ČLEN vydělá do 6-ti měsíců částku kolem půl miliónů.
  • Jen na něm záleží!  

 

VI. Když má sponzor obavy z ostré registrace svého zájemcepoužije k registraci program SKYPE a sdílení obrazovek mezi sebou, klientem a servisním centrem TT-Partners! Než tuto možnost sponzor použije, musí provést REZERVACI této společné registrace.