Postup registrace do FINANČNÍ INSTITUCE, (dále jen "FIN"). 

I. Před registraci, musí mít zájemce naistalován - dohlédne na to sponzor:
internetový prohlížeč GOOGLE CHROMETyto stránky se otevírají jen tímto prohlížečem.
- jeho SKYPE účet, kliknutím na "Založit SKYPE účet", pokud ho ještě zájemce nemá, 
- po založení osobního SKYPE účtu, mu náš SKYPE účet: tt-partnersvložíte do jeho adresáře.
- jeho nový E-mail - (VZOR: neco@gmail.com), mu založte kliknutím na "GMAIL"- je to velmi důležité. 
 

III. Potom zájemce společně se svým sponzorem provedou:

A) Objednání zákaznické AKCIE modulu DCP, která je DAREM od "FIN".

B) Před registraci do "FIN", potřebuje mít zájemce vymyšlené Heslokteré musí mít

     minimálně 8 znaků složených z velkých a malých písmen a číslic. VZOR: A42Knr63.

 

IV. Nový zájemce si před registraci do "FIN" oskenuje:

1) Dva doklady: 

 a) Občanský průkaz (OP) - min. doba platnosti 6 měsíců. OP si barevně oskenujte, každou stranu zvlášť.

 b) Nebo Řidičsky průkaz - (2. dokladu totožnosti) min. doba platnosti je 6 měsíců. ŘP si barevně oskenujte. 

 c) Anebo u doložení PASU, (2. dokladu totožnosti) rovněž barevně oskenujte. Jelikož v něm není adresa

     trvalého pobytu, zajistí si na úřadu "Potvrzení o svém trvalém pobytu", která rovněž oskenuje.  

    

2) SIPOFakturaSloženka, Výpis z bank. účtu, kdy adresa musí být u uvedených možností shodná

     s adresou v OP. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Příslušný doklad si oskenujte.  

3) Oskenuje si zákaznickou AKCII, kterou si zájemce vygeneroval a uložil v PC. 

4) Kvalitně provedené SKENY dokumentů ve formátu: .pdf, vložíte na příslušné místo při registraci.

     Velikost každého dokumentu nesmí bát větší, než 2 Mb.   

5a) Pro rychlý strat PASIVNÍCH PŘÍJMŮ", si nový člen připraví finance v min výši: 2.500,-Kč a bank.

       převodem vloží na účet "S-account", kde částka se dělí v poměru 90/10% na nákup VDBC/MDBC.

 

5b) Když máte více peněz, doporučujeme Vám další nabídky z portfolia "FIN":

       1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 1. hlavního účtu - nejvíc požadované měně, (CZK, USD, Eura aj.)

       1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 2. hlavního účtu - pro měnu "Dominikánské Pessa". 

          500,-Kč na objednání anonymní karty - čekáme na novou kartu, která bude koncem roku 2018.    

       1.500,-Kč na TŘI měsíční splátky spoření v programu DBC Saving, (3 x 500 Kč).     

          300,-Kč pro přístup na "Blokované stránky" (dále jen "BS") ve webu: www.tt-partners.cz .

       Tyto peníze ve výši 5.300 Kč (ideálně  6.000 Kč) si už člen převede na založený účet v CZK!  

 

V. Když má zájemce vše, co je výše uvedeno připraveno k registraci a k platbám, SPOLEČNĚ, (třeba přes SKYPE - Sdílením obrazovek) provedete registraciVeškeré údaje vypisujte bez háčků a čárek - (interpunkcí) - je to důležité! Pro další POSTUP  uvádíme VZORY registrací v obrázcích:

  • Registrace zletilé osoby starší 18 let.
  • Registrace FIRMY (OSVČ, s.r.o. či akciovky).
  • Registrace nezletilého staršího 15 let - prozatím neprovádějte!!!  
  • Když nový zájemce nemá cca 8.000 Kč, potřebuje mít aspoň 2.500 Kč, které po registraci převede na účet "S-account", který mu byl při registraci založen administrátory, včetně pozice "Wholesaler". 
  • Částka 2.500,-Kč se automaticky rozdělí v poměru 90% / 10% pro nákup Velkoobchodních DiBa Coinů (VDBC), které se mu načtou do pozice VHOLESALER a za zbytek (10%) mu bude proveden nákup Maloobchodních DiBa Coinů (MDBC). DiBa Coin je vnitřní měna ve "FIN". 
  • Nový člen "FIN" si ihned po registraci uhradí 300 Kč (500 DOP) pro vlastní přístup do "BS"! 
  • Doporučením aspoň 5-ti svých kamarádů, kteří ho ZDUBLUJÍ, si v MARKTINGU vydělá potřebné finance na aktivace výše uvedených účtů, programů a karty od "FIN". 
  • Když dodrží tento POSTUP, v Marketingu si vydělá do 6-ti měsíců částku minimálně půl miliónů.
  • Jen na něm záleží, kdy a kolik potřebuje peněz!  

 

VI. Když má sponzor obavy z ostré registrace svého zájemcepoužije k registraci program SKYPE a sdílení obrazovek mezi sebou a servisním centrem TT-Partners! Než tuto možnost sponzor použije, musí provést REZERVACI této společné registrace.