Připravuje se program VZDĚLÁVÁNÍ

Startem nového "Marketingového plánu" zveřejníme další informace! 

Vzdělávací program je rozdělen do 2 kategorií:

1)  investiční příprava na vzdělání (výběr univerzity, přípravné kurzy aj.)

2)  vlastní samotné studium
Financování:
Uhradíte jen 50% nebo i 30% z vlastních peněz - cenu studia za jeden rok. Další léta studia Vašich dětí se už hradí z "Programu VZDĚLÁNÍ"!