Druhá a každá další prezentace zájemce s účasti sponzora

Cena je 12€ z back office nebo hotově 300,-Kč za každou započatou hodinu prezentace.