Spořící program

V "Sořící Program" se vložené finanční prostředky zhodnocují denně od 0,31 do 0,4 %  s reinvesticí:

Když zhodnocovaná částka dosáhne 1.000 €, je Vám k dispozici buď pro vlastní potřebu nebo na nákup AKCIE  v hodnotě 1.000 €.

AKCIE  Vám může generovat dividendu nebo ji můžete dát do zástavy k nákupu čehokoli za 30 % pořizovací ceny.