Marketing

 

Zde uvádíme jen letmý výčet, co při docílení jednotlivých VIP-pozic obdržíte!

 

VIP-0 - úhradou jednorázového poplatku obdržíte do "SP" 25 € 

VIP-1 - doporučíte   4 x VIP-0 a získáte 4 x 38=152 €  + 4 x 25=100 € do "SP" 

VIP-2 - potřebujete 4 x VIP-1 a získáte 16 x 10=160 € + 200 € volně k dispozici 

VIP-3 - potřebujete 2 x VIP-2 + 6 x VIP-2 ve struktuře - obdržíte 100 € měsíčně

VIP-4 - potřebujete 4 x VIP-2 + 12 x VIP-2 ve struktuře - obdržíte 100 € měsíčně

            a firemní auto za 20.000 €,   

VIP-5 - potřebujete 32 x VIP-2 ve struktuře, obdržíte 2 x 100 € měsíčně 

VIP-6 - potřebujete 64 x VIP-2 ve struktuře, obdržíte 100 € měsíčně na

            důch. spoření a můžete požádat o výstavbu rodinného domku na klíč 

VIP-7 - potřebujete 128 x VIP-2 ve struktuře, obdržíte 100 € měsíčně na penzi

VIP-8 - potřebujete 256 x VIP-2 ve struktuře, obdržíte rentu 4.500 € měsíčně

           a každé tři roky nový osobní aoutomobil vyšší střední třídy.

 

Navíc z jakéhokoliv vkladu člena v pozici VIP-0, obdržíte  7.5 % - 17,5 %

a z jakéhokoliv vkladu člena v pozici VIP-1, obdržíte 2.5 % - 12.5 %