Školení klienta pro činnost v jeho back office

Cena je 12€ nebo 300 Kč za každou započatou hodinu.