Novoroční...

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. 
(Bible - Žalm 139,1-3)
-------------------------
Rozsévejte květy lásky všude, kamkoli životem jdete, protože jen málokdy se vám podaří kráčet po těch cestách ještě jednou...
(autor neznámý)
-------------------------
Pár slov, pár veršů – trocha přání, pár ohlédnutí – vzpomínání ... už zase rok je pryč...
Co všechno nás v něm potkávalo... Nebylo toho věru málo, však čas zahodil klíč...
Nic už se z něho vrátit nedá; ať slunná chvíle, nebo šedá – všechny jsou minulostí...
Život je těžký – však přec krásný, člověk v něm – smutný, nebo šťastný – hledí vstříc budoucnosti...
Ač život nám dal mnohdy pěstí, tak zapomeňme na bolesti – zvedněme oči výše...
Bůh uchopí nás do svých dlaní – a dá nám svoje požehnání, tak tichounce, tak tiše...
 
(Věra Gajdošíková, Chci Tě chválit...