Co buduje náš charakter!

DŮLEŽITÁ SLOVA, která nás dělají oblíbeným
 • Šest důležitých slov: Přiznávám se, že jsem udělal chybu!
 • Pět důležitých slov: Udělal jsi opravdu dobrou práci!
 • Čtyři důležitá slova jsou: Jaký je tvůj názor?
 • Tři důležitá slova jsou: Když chceš ty...
 • Dvě důležitá slova jsou: Děkuji ti.
 • To nejméně důležité slovo je: Já!“ 
 
HLÍDEJ SI....
 
Jsme vyzýváni ke střízlivosti a bdělosti. Závisí na tom náš život. Kdyby kolem nás obíhal lev, a k tomu ještě hlasitě řval, určitě bychom si v klidu nelehli a neusnuli. V jednom časopise jsem četl tento citát:
 
 • Hlídej si své myšlenky, neboť jsou tvá slova. 
 • Hlídej si svá slova, neboť jsou tvým chováním. 
 • Hlídej si své chování, neboť se stává tvým zvykem. 
 • Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvojí povahou. 
 • Hlídej si svou povahu, neboť se stává tvým osudem.
 
Buďte bdělí - nad svými myšlenkami, slovy, chováním, svými zvyky, povahou, „osudem“. Hlídej si…!
 
CESTA ŽIVOTA ...
 • Dělte se: o čas, o skývu, a také o naději.
 • Nabídněte: ruku, slovo, lásku, důvěru, a hlavně čas.
 • Váš cíl: v časnosti, ve štěstí, k věčnosti, a hlavně v lásceneboť láska je silnější nežli smrt.