“Co nám Ježíš Kristus NESLÍBIL a co nám SLÍBIL”

Co nám určitě neslíbil:

 • Neslíbil nám, že po obrácení (uvěření v NĚHO) už nikdy nezhřešíme.
 • Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme.
 • Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme.
 • Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční problémy.
 • Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti.
 • Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi.
 • Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů.
 • Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v Něho.

 

Ale co nám tedy vlastně slíbil?:

 • Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme.  1 Ján 1:8-9  ;  Izajáš 1:17-18 
 • Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby, pronášené s důvěrou. Matouš 7:11
 • Slíbil nám, že nezahyneme na věky a nikdo nás nevytrhne z Jeho ruky. Jan 10:27-28
 • Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28:19-20
 • Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví. Jan 16:32-33
 • Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo Ho milují. Římanům 8:28-39
 • Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude On sám pomáhat pečovat o jeho každodenní starosti; nemusí se strachovat o zítřek. Matouš 6:25–34

Když jste dočetli až sem, za odměnu si stáhněte knížku " Cesta ke Kristu " od spisovatelky E.G.W.