“Co nám Ježíš Kristus NESLÍBIL a co nám SLÍBIL”

Co nám určitě neslíbil:

 • Neslíbil nám, že po obrácení už nikdy nezhřešíme.
 • Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme.
 • Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme.
 • Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční problémy.
 • Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti.
 • Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi.
 • Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů.
 • Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v Něho.

Ale co nám tedy vlastně slíbil?:

 • Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme (viz 1 Ján 1:9 ; Izajáš 1:18)
 • Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby, pronášené s důvěrou (viz Matouš 7:11).
 • Slíbil nám, že nezahyneme na věky a nikdo nás nevytrhne z Jeho ruky (viz Jan 10:28).
 • Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku (viz Matouš 28:20).
 • Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude On sám pomáhat pečovat o jeho každodenní starosti; nemusí se strachovat o zítřek (viz Matouš 6:25–34).
 • Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví (viz Jan 16:33).
 • Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo Ho milují (viz Římanům 8:28-39)