REGISTRACE do FINANČNÍ INSTITUCE, dále jen "FIN"). 

Co musí mít ZÁJEMCE před svoji REGISTRACI připraveno: 
 
A) Než zájemce požádá o svoji registraci, nainstaluje si do PC:
internetový prohlížeč GOOGLE CHROMETyto stránky se otevírají jen tímto prohlížečem.
- založí si vlastní SKYPE účet, kliknutím na "Založit SKYPE účet", pokud ho ještě nemá, 
- založí si nový E-mail - (VZOR: neco@gmail.com), kliknutím na "GMAIL"- je to velmi důležité. 
 

B) Nový zájemce si před svoji registraci do "FIN", založí ve svém PC:

 • V DOKUMENTECH - novou složku "Dokumenty FIN". 
 • Váš Sponzor pak společně s Vámi objedná Vaši "Zákaznickou AKCII". 
 • Potom do složky "Dokumenty FIN" vytvoříte podsložku "Poznámka", do které si vložíte přihlašovací údaje, které byly vgenerované při objednání akcie.
 • Zákaznickou Akcii si zájemce stáhne a uloží do složky "Dokumenty FIN".
 • Do složky "Dokumenty FIN" si uloží SKEN: OP, či PASu a doklad potvrzující jeho trvalou adresu (SIPO, Faktura, Výpis z účtu). SKENY musí být barevně a kvalitně provedeny ve formátu .PDF.
 • Nutný je i doklad (SIPO, Faktura, Výpis z účtu), který potvrzuje i Vaši "Doručovací adresu".
 • Doklady potvrzující "Trvalou" i "Doručovací adresu" - nesmí být starší jednoho měsíce od registrace do "FIN".
 • Po registraci do "FIN" si do složky "Dokumenty FIN", do "Poznámek", uložte přihlašovací údaje do "FIN" a svůj PIN pro potvrzování úkonu, které bude provádět ve "FIN".
 • Když Vaší registraci provádí Sponzor ID: 29956 - veškeré přihlašovaci údaje Vám pak předá v tiskopise, včetně všech kopií osobních dokladů, které od Vás obdržel.
 • Oskenované dokumenty, pošlete ná email Sponzor ID: 29956, (gm.finance@email.cz) aby je mohl postupně u regisrace vkládat do systému!

 

Podrobný popis toho, co k registraci potřebujete:

 

1) Jeden doklad TOTOŽNOSTI: 

 • Občanský průkaz (OP) - minimální doba platnosti 6 měsíců. OP si barevně oskenujte, každou stranu OP zvlášť na stejný papír ne v rohu, ale uprostřed - líc a pod líc - rub.
 • Nebo PAS, který barevně oskenujte. Jelikož v něm není adresa trvalého pobytu, potřebujete si zajistit na příslušném úřadu "Potvrzení o svém trvalém pobytu", který si zájemce taktéž oskenuje. Min. doba platnosti PASU je 6 měsíců.  
 • Před registraci do "FIN", potřebuje mít zájemce vymyšlené své Heslo, které musí mít minimálně 8 znaků složených z velkých a malých písmen a číslic. VZOR: A42Knr63. 
 

2) SIPOFakturaSloženka, Výpis z bank. účtu, kdy adresa musí být shodná s adresou v OP. Když jsou Vám tyto doklady zasílány na "Doručovací adresou", musí se tato adresa napsat do registračního formuláře. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Příslušný doklad si oskenujte ve formátu .pdf.  

 

3) Vygenerovaný CERTIFIKÁT - Zákaznickou AKCI pro vložení na příslušné místo při registraci.

 

4) Další doklady k registraci do FIN:

 • Když chcete být INVESTOREM, tak potřebujte vložit aspoň 100.000 Kč do produktů FIN
 • Když nemáte tolik peněz pro investici, připravte si svůj "Životopis", který stačí stroze vypsat. Napište v jakém oboru jste nejdéle pracovali. NEPIŠTE, že jste dělali MLM (Síťový Marketing)! Na konci uveďte datum sestavení životopisu a podepište se vlastní rukou a  živtopis Oskenujte!
 • Připravte si "Motivační dopis" ve kterém uvedete důvody, pro schválení Vaší žádosti o registraci do "FIN". (Třeba, že je to možnost, kde si zrealizujete svoje životní plány a pomůžete ostatním kamarádům atd.) Na konec "Motivačního  dopisu", uveďte datum jeho sepsání a podepíšete se vlastní rukou a dopis Oskenujte!

 

5) Kvalitně provedené SKENY dokumentů ve formátu: PDF si uložíte do svých "Dokumentů pro FIN". Velikost každého dokumentu nesmí být větší, než 2 Mb. 

 

6) Ihned po REGISTRACI Vám doporučujeme aktivovat si ve "FIN" za:

 • 2.000,-Kč  1. hlavní účet - nejvíc požadované měně, (CZK, USD, Eura aj.)
 • 2.000,-Kč  2. hlavní účet - pro měnu "DOP", ( celé účtování se provádí v měně DOP).     
 •    600,-Kč poplatek pro založení "Bankovní karty FIN",
 •    300,-Kč pro přístup na "Blokované stránky" (dále jen "BS") ve webu: www.tt-partners.cz .
 • Celkem tedy cca 5.000 Kč, které si převede na založený účet v CZK ve FIN!
 • Až potom budete realizovat své "Investiční plány", které Vám FIN poskytuje! 

 

7) Vaše odměny v MARKETINGU jen z investice 5.000,-Kč. Podívejte se tam, kolik můžete obdržet navíc, když budete investovat do nákupu aspoň 5-ti kusů DBC.