REGISTRACE do FINANČNÍ INSTITUCE, dále jen "FIN"). 

Co musí mít ZÁJEMCE před svoji REGISTRACI připraveno: 
 
I. Než zájemce požádá o svoji registraci, nainstaluje si do PC:
internetový prohlížeč GOOGLE CHROMETyto stránky se otevírají jen tímto prohlížečem.
- založí si vlastní SKYPE účet, kliknutím na "Založit SKYPE účet", pokud ho ještě nemá, 
- založí si nový E-mail - (VZOR: neco@gmail.com), kliknutím na "GMAIL"- je to velmi důležité. 
 

II. Nový zájemce si před svoji registraci do "FIN", založí ve svém PC:

 • V DOKUMENTECH - novou složku "Dokumenty FIN". 
 • Potřebuje znát ID číslo Sponzora a společně si zájemce objedná svoji "Zákaznickou AKCII". 
 • Potom do složky v DOKUMENTECH složku "Dokumenty FIN" a do ní podsložku "Poznámka", do které si zapíše přihlašovací údaje, které použil při objednání akcie.
 • Zákazníckou Akcii si zájemce potom stáhne a uloží do složky "Dokumenty FIN".
 • Do složky "Dokumenty FIN" si uloží SKEN: OP, či PASu a doklad potvrzující jeho trvalou adresu (SIPO, Výpis z účtu). SKENY musí být barevně a kvalitně provedeny, nejlépe ve formátu .PDF .
 • Po registraci do "FIN" si do složky "Dokumenty FIN", do "Poznámek", si uloží přihlašovací údaje do "FIN" a svůj PIN pro potvrzování úkonu, které bude provádět ve "FIN".

 

Potom si oskenujete další doklady:

 

1) Dva doklady TOTOŽNOSTI: 

 • Občanský průkaz (OP) - minimální doba platnosti 6 měsíců. OP si barevně oskenujte, každou stranu OP zvlášť na jiný papír.
 • U doložení PASU, (2. doklad totožnosti) rovněž barevně oskenujte. Jelikož v něm není adresa trvalého pobytu, potřebujete si zajistit na příslušném úřadu "Potvrzení o svém trvalém pobytu", který si zájemce taktéž oskenujete. Min. doba platnosti PASU je 6 měsíců. 
 • Řidičsky průkaz - (2. doklad totožnosti) min. doba platnosti je 6 měsíců. Řidičský průkaz si barevně oskenujte. 
 • Před registraci do "FIN", potřebuje mít zájemce vymyšlené Heslo, které musí mít minimálně 8 znaků složených z velkých a malých písmen a číslic. VZOR: A42Knr63. 

2) SIPOFakturaSloženka, Výpis z bank. účtu, kdy adresa musí být u uvedených možností shodná s adresou v OP. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Příslušný doklad si oskenujte.  

3) Připravíte si svůj CERTIFIKÁT - Zákaznickou AKCI pro vložení na příslušné místo při registraci.

4) Připravte si svůj "Životopis", který stačí stroze vypsat. Napište v jakem oboru jste nejdéle pracovali. NEPIŠTE, že jste dělali MLM (Síťový Marketing)! Na konci uveďte datum sestavení životopisu a podepište se vlastní rukou a Oskemujte!

5) Připravte si "Motivační dopis" ve kterém uvedete důvody, pro schválení Vaší žádosti o registraci do "FIN". ( Možnost využití, kde si zralizujete svoje životní plány a pomůžete ostatním kamarádům atd.) Na konec "Motivačního  dopisu", uveďte datum jeho sepsání a podepíšete se vlastní rukou a Oskenujte!

6) Kvalitně provedené SKENY dokumentů ve formátu: .pdf, uložíte do svých DOKUMENTŮ pro FINVelikost každého dokumentu nesmí být větší, než 2 Mb. 

7) Ihned po REGISTRACI Vám doporučujeme aktivovat si ve "FIN" za:

 • 1.500,-Kč Vašeho 1. hlavního účtu - nejvíc požadované měně, (CZK, USD, Eura aj.)
 • 1.500,-Kč Vašeho 2. hlavního účtu - pro měnu "DOP".     
 • 1.500,-Kč na pár splátek spoření v programu DBC Saving, (min. splátka je 500,-DOP). 
 •    450,-Kč pro přístup na "Blokované stránky" (dále jen "BS") ve webu: www.tt-partners.cz .
 • Celkem tedy cca 5000 Kč, které si převede na založený účet v CZK ve FIN! 

 

8) Kolik si můžete vydělat v MARKETINGU jen z investice 5.000,-Kč.