REGISTRACE do FINANČNÍ INSTITUCE, dále jen "FIN"). 

Co musí mít ZÁJEMCE před svoji REGISTRACI připraveno: 
 
I. Než zájemce požádá o svoji registraci, nainstaluje si do PC:
internetový prohlížeč GOOGLE CHROMETyto stránky se otevírají jen tímto prohlížečem.
- založí si vlastní SKYPE účet, kliknutím na "Založit SKYPE účet", pokud ho ještě nemá, 
- založí si nový E-mail - (VZOR: neco@gmail.com), kliknutím na "GMAIL"- je to velmi důležité. 
 

II. Noví zájemci o "FIN", registrování po 10. lednu 2019, potřebuji investovat částku 10.000 Kč, kterou si převedou na svůj S-účet.

 

III. Nový zájemce si před svoji registraci do "FIN", založí ve svém PC:

  • V DOKUMENTECH - novou složku "Dokumenty FIN". 
  • Potřebuje znát ID číslo Sponzora a společně si zájemce objedná svoji "Zákaznickou AKCII". 
  • Potom do složky v DOKUMENTECH složku "Dokumenty FIN" a do ní podsložku "Poznámka", do které si zapíše přihlašovací údaje, které použil při objednání akcie.
  • Zákazníckou Akcii si zájemce potom stáhne a uloží do složky "Dokumenty FIN".
  • Do složky "Dokumenty FIN" si uloží SKEN: OP, či PASu a doklad potvrzující jeho trvalou adresu (SIPO, Výpis z účtu). SKENY musí být barevně a kvalitně provedeny, nejlépe ve formátu .PDF .
  • Po registraci do "FIN" si do složky "Dokumenty FIN", do "Poznámek", si uloží přihlašovací údaje do "FIN" a svůj PIN pro potvrzování úkonu, které bude provádět ve "FIN".

 

Potom si oskenujete další doklady:

 

1) Dva doklady TOTOŽNOSTI: 

  • Občanský průkaz (OP) - minimální doba platnosti 6 měsíců. OP si barevně oskenujte, každou stranu OP zvlášť na jiný papír.
  • U doložení PASU, (2. doklad totožnosti) rovněž barevně oskenujte. Jelikož v něm není adresa trvalého pobytu, potřebujete si zajistit na příslušném úřadu "Potvrzení o svém trvalém pobytu", který si zájemce taktéž oskenujete. Min. doba platnosti PASU je 6 měsíců. 
  • Řidičsky průkaz - (2. doklad totožnosti) min. doba platnosti je 6 měsíců. Řidičský průkaz si barevně oskenujte. 
  • Před registraci do "FIN", potřebuje mít zájemce vymyšlené Heslo, které musí mít minimálně 8 znaků složených z velkých a malých písmen a číslic. VZOR: A42Knr63. 

2) SIPOFakturaSloženka, Výpis z bank. účtu, kdy adresa musí být u uvedených možností shodná s adresou v OP. Doklad nesmí být starší jednoho měsíce. Příslušný doklad si oskenujte.  

3) Připravíte si svůj CERTIFIKÁT - Zákaznickou AKCI pro vložení na příslušné místo při registraci.

4) Připravte si svůj "Životopis", který stačí stroze vypsat. Napište v jakem oboru jste nejdéle pracovali. NEPIŠTE, že sjte dělali MLM (Síťový Marketing)! Na konci uveďte datum jeho setavení a podepište se vlastní rukou a Oskemujte!

5) Připravte si "Motivační dopis" ve kterém uvedete důvody, pro schválení Vaší žádosti o registraci do "FIN". ( Možnost využití, kde si zralizujete svoje životní plány a pomůžete ostatním kamarádům atd.) Na konec "Motivačního  dopisu", uveďte datum jeho sepsání a podepíšete se vlastní rukou a Oskenujte!

6) Kvalitně provedené SKENY dokumentů ve formátu: .pdf, uložíte do svých DOKUMENTŮ pro FINVelikost každého dokumentu nesmí být větší, než 2 Mb.

7) Pro rychlý strat PASIVNÍCH PŘÍJMŮ" si připravte finance ve výši 10.000,-Kč, které si pak převedete na svůj účet "S-účet", pro nákup "WDBC a MDBC.

8) Když máte víc financí, třeba 16.000 Kč, doporučujeme Vám další nabídky z portfolia "FIN":

       1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 1. hlavního účtu - nejvíc požadované měně, (CZK, USD, Eura aj.)

       1.500,-Kč na aktivaci Vašeho 2. hlavního účtu - pro měnu "DOP". 

          600,-Kč na objednání anonymní karty - čekáme na novou kartu, která bude koncem roku 2018.    

       1.500,-Kč na TŘI měsíční splátky spoření v programu DBC Saving, (3 x 500 Kč).     

          500,-Kč pro přístup na "Blokované stránky" (dále jen "BS") ve webu: www.tt-partners.cz .

       Peníze v min výši 6.000 Kč si už převede na založený účet v CZK ve FIN!